Biuro

Biuro Stowarzyszenia to sztab, „mózg” organizacji. To tutaj podejmowane są najważniejsze decyzje, tu powstają plany i strategie dotyczące rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto odbywa się tutaj:

 • tworzenie i zarządzanie projektami (w 2002 roku – 23 projekty, w 2003 – 22, w 2004 – 25, w 2005 – 39, w 2006 – 43 projekty, w roku 2007 – 47, w 2008 – 42, w 2009 – 25, w 2010 – 22 projekty);
 • zarządzanie finansami organizacji (dotacjami, darowiznami m.in. z tytułu odpisu 1% od podatku od osób fizycznych);
 • zarządzanie wolontariatem Stowarzyszenia (każdego dnia posługę wolontariacką we wszystkich agendach pełni ok. 120 osób; wszyscy mają podpisane porozumienia wolontariackie);
 • pomoc finansowa: przydzielanie zapomóg stałych, jednorazowych, losowych i stypendiów;
 • nadzór pedagogiczny nad praktykantami i osobami odbywającymi staż lub przygotowanie zawodowe oraz prace interwencyjne w różnych agendach;
 • prowadzenie akcji promocyjnych i reklamowych organizacji poprzez redagowanie strony internetowej, plakaty, ulotki, foldery;
 • organizowanie konferencji tematycznych i kampanii  medialnych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami pomocy społecznej poprzez zlecanie zadań, prace w zespołach doradczo – konsultacyjnych, porozumienia i partnerstwa;
 • koordynacja fundraisingu (cykliczne akcje –  zbiórki pieniędzy, żywności, odzieży i przedmiotów codziennego użytku itp.);
 • budowanie lobbingu na rzecz cennych inicjatyw społecznych m.in. inwestycji Stowarzyszenia – Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego w m. Długie;
 • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowo – merytorycznej z działalności Stowarzyszenia.

Biuro mieści się przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wielkopolskim
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500
Telefon/Fax: 095 7201-475
E-mail: biuro@bratkrystyn.pl