Najważniejsze osiągnięcia

STOWARZYSZENIA POMOCY BLIŹNIEMU im. BRATA KRYSTYNA

w GORZOWIE WLKP.

 • Nagroda Indywidualna Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dobre Praktyki Aktywnych Form Pomocy2010” dla dyr. Iwony Filon – Król
 • Laureat Ligi Inicjatyw Obywatelskich województwa lubuskiego 2009 za Inicjatywę Społeczno – Obywatelską pt. „Rodzinie na Ratunek!”
 • Tytuł Społecznika roku 2008 województwa lubuskiego dla dyr. Iwony Filon – Król – w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz środowiska lokalnego
 • Nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2007 za wybitne nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy   społecznej
 • Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2007 za dobrą praktykę – Klub Integracji Społecznej
 • Tytuł Honorowego Społecznika roku 2007 województwa lubuskiego dla Augustyna Wiernickiego – Prezesa Stowarzyszenia – w uznaniu za 15- letnią działalność na rzecz środowiska lokalnego
 • Tytuł Lubuszanina roku 2007 dla Iwony Filon – Król w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz III sektora Gorzowa Wlkp. i województwa lubuskiego
 • Nagroda im. Heleny Radlińskiej „Animator Społeczny 2007” dla Iwony Filon Król za projekty na rzecz środowiska lokalnego
 • Tytuł Wice – Lubuszanina roku 2006 dla Prezesa Augustyna Wiernickiego w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie pomocy społecznej
 • Nominacja (jedna z trzech) do nagrody zespołowej Społecznik roku 2007 w pomocy społecznej województwa lubuskiego za 15 lat działalności na rzecz Gorzowa Wlkp.
 • Tytuł Społecznika roku 2006 w województwie lubuskim w uznaniu za działalność Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i Obywatelskiego
 • Tytuł Społecznika roku 2004 w pomocy społecznej województwa lubuskiego w kategorii: szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej dla Pani Renaty Lipczyńskiej
 • Wyróżnienie zespołowe Społecznik roku 2005 w pomocy społecznej województwa lubuskiego dla Inicjatywy Społeczno – Obywatelskiej „Parasol”
 • Nominacja do nagrody Społecznik roku 2004w pomocy społecznej województwa lubuskiego za utworzenie świetlicy romskiej.
 • Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – 1995
 • Tytuł Nagroda „CZŁOWIEK – CZŁOWIEKOWI” Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej dla Wolontariuszy Stowarzyszenia:

2011- Krystyna Rogacewicz – kierownik Działu Pomocy Żywnościowej

2010 – Iwona Michalska – wychowawca Świetlicy nr 7

2009 – Agnieszka Iwanowska – kierownik Świetlicy nr 5

2008 – Bogumiła Różecka – kierownik Banku Żywności

2007 – Jadwiga Heyser – kierownik Świetlicy nr 10

2006 – Aleksandra Nowak – kierownik Ośrodka Kolonijnego w Długiem

2005 – Ewa Forstner – kierownik Świetlicy nr 7

2004 – Józef Ferkaluk – kierownik Jadłodajni nr 2

2003 – ś.p. Marian Świło – kierownik Jadłodajni nr 1

2002 – ks. Henryk Grządko – Duszpasterz Stowarzyszenia i ds. Trzeźwości2001- ś.p. Marian Jacyno – kierownik ds. inwestycji w Długiem

Na temat Stowarzyszenia napisano następujące prace naukowe, magisterskie i dyplomowe:

 • Public relations w organizacji pożytku publicznego na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Działalność organizacji charytatywnej na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Szanse i perspektywy rozwoju organizacji pożytku publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Działalność organizacji obywatelskiej w społeczności lokalnej na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Źródła finansowania organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Wolontariat w życiu Polaka na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Realizacja idei caritas poprzez działalność rehabilitacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Praca terapeutyczna z dziećmi w świetlicy środowiskowej na przykładzie  Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Diagnoza potrzeb  dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej na przykładzie placówek Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Inwestycje prowadzone przez organizacje pozarządowe na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
 • Księgowość w organizacji pożytku publicznego na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.