Centrum charytatywne im. św. Jana Pawła II

Krótko o Centrum

W roku 1997 władze Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przekazały na własność Stowarzyszenia obiekt po byłej restauracji „Woroneż” przy ulicy Słonecznej 63 o łącznej powierzchni 1250 m2. Budynek wymagał kapitalnego remontu i adaptacji do aktualnych potrzeb, ale z biegiem czasu nabrał odpowiedniego wyglądu i wartości funkcjonalnych oraz znaczenia jako miejsce, gdzie osoby potrzebujące mogą uzyskać pomoc rzeczową, żywnościową oraz duchową.

W budynku tym usytuowanym w dzielnicy o największym wskaźniku bezrobocia i patologizacji życia mieszkańców mieści się obecnie Gorzowskie Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi Im. Jana Pawła II wchodzące w struktury naszego Stowarzyszenia. Na terenie obiektu funkcjonują m.in.:

  • Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski
  • Regionalny Bank Żywności
  • Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
  • Schronisko dla Bezdomnych Nr 1
  • Dział Pomocy Rzeczowej
  • Świetlica Nr 5 „Słoneczna”
  • Kawiarenka młodzieżowa

Oprócz tego do dyspozycji wolontariuszy pozostają:

  • Siłownia
  • Kaplica
  • 2 sale wykładowe