Duszpasterstwo Stowarzyszenia

Zapraszamy na MARSZ PAPIESKI 2 kwietnia 2023 g. 19.00 spod Katedry

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MARSZ PAPIESKI

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE NOWOROCZNE DO GŁOGOWA 28 STYCZNIA 2023 R.

Bractwo św. Józefa zaprasza na spotkanie noworoczne, które odbędzie się dnia 28 stycznia (sobota) w Głogowie w parafii św. Klemensa przy ul. Sikorskiego 23.

W programie: o godz. 15.30 Msza Święta pod przew. ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego, następnie opłatek i konferencja Jacka Karnowskiego – redaktora naczelnego tygodnika „Sieci” oraz portalu „wPolityce.pl” – na temat „Nowe czasy – nowe zadania”.

W dalszej kolejności dyskusja z wnioskami i zadaniami do realizacji, posiłek i koncert kolęd.

Zgłoszenia udziału przyjmują: Ireneusz Gasza – tel. 663430024, ks. Mariusz Iliaszewicz – tel. 788171932, Henryk Kłopski – tel. 502494646 ( wystarczy SMS-em).


10. PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJANSTWA I POLSKOŚCI


Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze, parafie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz organizatorzy wykonawczy zapraszają na  

10. PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA I POLSKOŚCI W MĘDZYRZECZU 

10 WRZEŚNIA 2022 R.

„Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci”

Ks. Dr Bolesław Domański, Pięć Prawd Polaków,  Berlin 1938 r.

PROGRAM: 
 9.30♦przywitanie na Zamku Królewskim w Międzyrzeczu; wprowadzenie kompani Wojska Polskiego z udziałem orkiestry wojskowej oraz klas mundurowych; wspomnienie bohaterów walk o niepodległość z ceremoniałem wojskowym;♦przekazanie relikwii św. Krystyna ks. Biskupowi Diecezjalnemu Tadeuszowi Lityńskiemu przez delegata Archidiecezji w Ołomuńcu Jerzego Veita;♦przekazanie relikwii Staroście Powiatu Międzyrzeckiego Agnieszce Olender i Burmistrzowi Międzyrzecza Remigiuszowi Lorenzowi przez ks. Biskupa;♦przekazanie relikwii Dyrektorowi Muzeum Andrzejowi Kirmielowi przez Burmistrza Miasta;♦modlitwa przy relikwiach; salut armatni na cześć św. Brata Krystyna;
10.00♦słowo wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka;♦konferencja Ministra Nauki i Edukacji prof. Przemysława Czarnka nt. „Historia i teraźniejszość”;
10.30♦poczęstunek na placu zamkowym;
11.30♦przemarsz pielgrzymów do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski z udziałem wojska, klas mundurowych i orkiestry wojskowej;
12.30♦Msza Święta w sanktuarium pod przew.  JE ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego;
14.00♦posiłek na placu przy sanktuarium.
   

Zamek Królewski w Międzyrzeczu, wzniesiony w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego na dawnych wałach grodu księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego, miał strategiczne znaczenie w obronie terytorium Polski.

W 1426 roku na tym zamku, król Władysław Jagiełło wysłuchawszy mszy świętej przyjął przysięgę załogi zamku.

W 1520 roku heroiczna obrona zamku, przed nacierającą 10-cio tysięczną najemną armią, zmierzającą z Rzeszy by wesprzeć krzyżaków w ostatniej wojnie polsko- krzyżackiej, znacząco przyczyniła się do polskiego zwycięstwa w tej wojnie.

W 1974 roku na zamku gościł pierwszy elekcyjny król polski Henryk Walezy – w drodze z Francji do Krakowa, aby objąć tron Polski.

W połowie XVII wieku zamek został zdewastowany przez wojska szwedzkie i Brandenburczyków, tak że później nie służył już jako warownia ani urząd starostwa międzyrzeckiego.

Obecnie jednak, wartości historyczne i symbolika zamku międzyrzeckiego wymownie kształtują patriotyzm Polaków, w szczególności Lubuszan.

Gród w Międzyrzeczu należy do najstarszych misyjnych ośrodków chrześcijaństwa w Polsce. Przebywał w nim św. Wojciech, który opodal grodu w 996 roku założył pierwszy klasztor w Polsce. 13 listopada 1003 roku, pełniąc misję ewangelizacyjną, w klasztorze zginęli podczas napadu bracia zakonni – Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Zostali kanonizowani w następny roku przez papieża Jana XVIII jako Pierwsi Świeci Męczennicy Polski. Do grobu świętych licznie przybywali pielgrzymi z Polski i innych krajów. Międzyrzecz stał się ośrodkiem misyjnym, z którego liczni misjonarze wyprawiali się na ewangelizację ludów pogańskich. 

Ze względu na działania wojenne, trumny ze szczątkami (relikwiami) świętych wywieziono do Gniezna. W 1038 roku spoczęły w katedrze św. Wita w Pradze. Po II wojnie światowej relikwie świętych – po części – powróciły do Międzyrzecza; odbierają cześć w kościele św. Jana Chrzciciela oraz w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

Relikwie św. Brata Krystyna – syna ziemi międzyrzeckiej, w 1128 roku zostały przeniesione di katedry w Ołomuńcu. Do dzisiaj św. Krystyn jest jednym z głównych patronów katedry i archidiecezji ołomunieckiej.

Już wkrótce, 10 września br., staraniem JE ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego, relikwie św. Brata Krystyna, powrócą po dziesięciu wiekach z Ołomuńca do Międzyrzecza. Spoczną one na międzyrzeckim Zamku Królewskim, w odtworzonej kaplicy zamkowej.

Brat Krystyn w klasztorze służył przy ołtarzu i był kucharzem, jako kilkunastoletni brat-laik. Zginął broniąc klasztoru i zakonników, uświęcił się żyjąc z innymi we wspólnocie wiary.

Zamek Królewski wraz z kaplicą zamkową i relikwiami młodego męczennika Krystyna, które w niej spoczną, będzie symbolem prawdy o Polsce i Polakach – o tym, że ofiarna miłość do Ojczyzny czerpie siłę wiary. 


Patronat pielgrzymki: JE ks. Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krysryna w Gorzowie Wlkp., Bractwo św. Józefa w Gorzowie Wlkp., parafie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Starostwo Powiatowe w Miedzyrzeczu, Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Lubuski Kurator Oswiaty, Miedzyrzecki Ośrodek Kultury

Informacje organizacyjne:

♦zgłoszenia grup/informacje: e-malową: brat.krystyn2021@gmail.com, kom. 502 494 646, tel. 95 720 14 75,

♦parkingi: dla samochodów i autobusów znajdują się przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich przy Hali Widowiskowo-Sportowej oraz przed Cmentarzem Komunalnym (najlepiej wysiąść z autobusu przy zamku); samochody osobowe mogą parkować na terenie całego miasta

Materiały injformacyjne do pobrania:


czytaj więcej »

OBCHODZIMY 25-LECIE PIELGRZYMKI ŚW. JANA PAWŁA II DO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO


Z  A  P  R  A  S  Z  A  M Y    N  A

JUBILEUSZ 25-LECIA

PIELGRZYMKI ŚW. JANA PAWŁA II

DO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

GORZÓW WIELKOPOLSKI

2-5 czerwca 2022 r.

 Pielgrzymka św. Jana Pawła II do Gorzowa Wielkopolskiego, która odbyła się 2 czerwca 1997 roku, była najważniejszym wydarzeniem w historii Kościoła na zachodnich ziemiach Polski, w historii naszego Miasta oraz w życiu osobistym większości z nas.

Pamiętamy tę pielgrzymkę i chcemy przekazać świadectwo życia oraz nauczania papieża Polaka młodemu pokoleniu.

Podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia papieskiej pielgrzymki, przebiegających pod hasłem Nie Bójcie się dawać świadectwa”, centralnym wydarzeniem będzie Msza św. w katedrze pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego oraz Marsz dla Życia i Rodziny szlakiem papieskim z katedry na plac Jana Pawła II.


Czytaj więcej ►


czytaj więcej »

9. PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJANSTWA I POLSKOŚCI


Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze, parafie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej  oraz organizatorzy wykonawczy zapraszają na 

9. PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA I POLSKOŚCI W MĘDZYRZECZU 

25 WRZEŚNIA 2021 R.

„Nie bójcie się dawać Świadectwa”

Św. Jan Paweł II – Gorzów Wlkp. 1997r. 

PROGRAM:

9.30Przywitanie pielgrzymów na Piastowskim Zamku Królewskim w Międzyrzeczu: pieśń „Bogurodzica”, przemówienie okolicznościowe, modlitwa „Pacierz”, wspomnienie bohaterów walk o niepodległość – apel wojskowy, salwy honorowe, pieśń „Rota”.
10.00Konferencja prof. dr hab. Grzegorza Kucharczyka pt: „Zachować dziedzictwo Narodu ochrzczonego. Nauki z historii”
10.30Poczęstunek na placu zamkowym w scenerii muzycznej.
11.30Przemarsz mężczyzn do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.
12.00Przygotowanie Liturgii: spowiedź święta, przywitanie pielgrzymów przez Kustosza Sanktuarium ks. Michała Łobaza  SAC.
12.30Msza Święta pod przew.  JE ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, homilia – JE Biskup prof. Henryk Wejman z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
14.00Posiłek w scenerii muzycznej na placu przy sanktuarium.