Kadra kierownicza Stowarzyszenia

mgr inż. Augustyn Wiernicki – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Od początku jego istnienia nieodpłatnie, z pełnym poświęceniem pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Społecznik, a w latach  2006 – 2010 – roku radny miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Aleksandra Nowak – kierownik Ośrodka Sportowo – Kolonijnego w Długiem