Zarząd Stowarzyszenia

mgr inż. Augustyn Wiernicki – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Inicjator założenia Stowarzyszenia Pomocy Bliżniemu im. Brata Krystyna. Od początku jego istnienia nieodpłatnie, z pełnym poświęceniem pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. Społecznik, a od 2006 roku radny miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Wykształcenie:

 • 1971r. − Akademia Rolnicza w Poznaniu 1985r. − Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 1995r. − Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2005 r. − Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie

Ukończone kursy:

 • 2001 − 2002 − Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Ośrodek Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp. − 142 − godzinne szkolenie: zapobieganie narkomanii i innym towarzyszącym uzależnieniom, celem stworzenia sieci osób wczesnego reagowania

Doświadczenie w zawodzie:

 • 1971 −1982 Prezes zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
 • od 1983 Właściciel i dyrektor Przedsiębiorstwa Handlowo − Produkcyjnego „Metalplast − Meblopol”
 • 1990 − 1997 Przewodniczący Rad Nadzorczych w spółdzielni i spółce akcyjnej
 • od 1992 Prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna (wolontariat)
 • 2000 − 2001 doradca Wojewody Lubuskiego

mgr Jan Dwojewski – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia

Wykształcenie:

 • 1965r. − Politechnika Szczecińska – Wydział Elektryczny

Doświadczenie w zawodzie:

 • 1965r. − 1968r. ZWS Stilon − energetyk
 • 1970r. − 1974r. Agromet Projekt Poznań − kierownik pracowni projektów
 • 1980r. − 1990r. BPBW Koszalin − kierownik pracowni projektów
 • 1993r. − 1994r. Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • od 2003 − Elmat Gorzów − manager projektu