STOWARZYSZENIE

Historia Stowarzyszenia im. Brata Krystyna.

Stowarzyszenie powstało decyzją Zebrania Założycielskiego 23 listopada 1992 roku. Powołany wówczas pięcioosobowy Zarząd, działa w niezmienionym składzie na czele z jego pierwszym i jedynym Prezesem – Augustynem Wiernickim. Rejestracja sądowa organizacji i jej statutu nastąpiła 26 listopada 1992 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Dopełnieniem formalności było uzyskanie przez Stowarzyszenie 16 marca 2004 roku statusu organizacji pożytku publicznego (jako pierwszej w Gorzowie Wlkp.!).

Stowarzyszenie działa ponad wszelkimi podziałami i jako organizacja współpracuje ze wszystkimi, którzy z dobrej woli pragną realizować statutową misję Stowarzyszenia, która jest:

 „Niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują”.

Imię Stowarzyszenia jest nieprzypadkowe. Brat Krystyn był najmłodszym z pęciu braci eremitów, którzy zginęli śmiercią męczeńską w 1003 roku w klasztorze pod Międzyrzeczem. Dzisiaj znamy ich jako Pierwszych Polskich Świętych Męczenników Międzyrzeckich. Brat Krystyn usługiwał przy stole i pomagał w pracach domowych. Ze względu na jego bezinteresowną posługę, członkowie założyciele stowarzyszenia postanowili przyjąć osobę Brata Krystyna jako Patrona Stowarzyszenia.

Pierwszą inicjatywą młodej organizacji były: jadłodajnia i świetlica środowiskowa dla dzieci – którą nazwano „Jedyna” (1993). Każdego roku środki z darowizn i dotacji pozwalały na uruchamianie nowej placówki. Dziś Stowarzyszenie prowadzi 13 świetlic środowiskowych dla 300 dzieci i młodzieży, w tym świetlicę dla dzieci z rodzin eksmitowanych. Równolegle rozpoczęła swą działalność pierwsza z dwóch stołówek dla ubogich – Jadłodajnia nr 1 przy ul. Armii Ludowej 27a. Pięcioosobowy wolontariat pod kierunkiem seniora – śp. Mariana Świło – nieprzerwanie przez 15 lat przygotowywała 250 obiadów dziennie dla dzieci i dorosłych – najuboższych mieszkańców Gorzowa Wlkp.

Ogromne zapotrzebowanie na tego typu pomoc spowodowało uruchomienie w 1997 roku drugiej placówki – Jadłodajni nr 2 przy ul. Chodkiewicza 26. Od 14 lat kieruje nią wolontariusz – senior – Józef Ferkaluk. Tutejszy zespół wolontariuszy również przygotowuje ok. 250 obiadów dziennie. Dożywianie odbywa się we współpracy z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.

W 1995 roku powstał Sklep Dobroczynny nr 1 przy ul. Teatralnej 3 , a w 2001 roku rozpoczął działalność drugi Sklep Dobroczynny przy ul. Sikorskiego 46. Dobrowolne datki za przedmioty ze sklepów pozwalały – w części – pokryć koszty utrzymania obiektów Stowarzyszenia.

W roku 1997 władze Miasta Gorzowa Wlkp. przekazały Stowarzyszeniu na własność obiekt o pow. 1.250m przy ul. Słonecznej 63. Budynek wymagał kapitalnego remontu i adaptacji do aktualnych potrzeb (prace remontowo – renowacyjne ciągle trwają). W budynku tym od 23  lat działa Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II. Przy wejściu głównym do Centrum znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona przez Papieża Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki do Gorzowa w dniu 2 czerwca 1997 roku.

W skład Centrum wchodzą następujące działy:

·          Dział Pomocy Rzeczowej (miesięcznie wydaje używaną odzież i przedmioty codziennego użytku ok. 3 tysiącom osób)

·          Sekcja Transportu (przewozi darowane przedmioty, meble, sprzęt rtv i agd od darczyńców – rocznie jest to ok. 24 ton darów)

·          Dział Wydawania  Żywności (miesięcznie wydaje paczki żywnościowe ok. 3 tysiącom osób)

·          Schronisko dla Bezdomnych nr 1 (dla 10 bezdomnych mężczyzn)

W 2002 roku powstało Schronisko dla Bezdomnych nr 2 z Klubem Integracji Społecznej (2006), które działa się przy Ośrodku Kolonijnym Sportowo – Wychowawczym w m. Długie (gm. Strzelce Krajeńskie).

W 2011 roku powstała pierwsza w Gorzowie Noclegownia dla bezdomnych kobiet, która pozostają pod stałą opieką terapeutki – pod względem wsparcia psychologicznego jak i terapii uzależnień i współuzależnienia.

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym powstał w styczniu 1999 roku. Obecnie czynny jest od poniedziałku do piątku, gdzie terapeuta uzależnień przyjmuje 4 godziny dziennie. Przy Ośrodku działa Klub Abstynenta, którego uczestnicy, animatorzy i terapeuci spotykają się na mitingach w każdy czwartek.

Kawiarenka Bezalkoholowa działa od 2000 roku jako siedziba młodzieży wolontariackiej Stowarzyszenia, która na co dzień pomaga w opiece nad dziećmi w świetlicach.

W III kwartale 1998 roku decyzją władz gminy Strzelce Krajeńskie oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – Stowarzyszenie otrzymało na własność zespół obiektów po byłym Ośrodku Wczasowym Państwowych Gospodarstw Rolnych nad Jeziorem Lipie w m. Długie. Ośrodek był zdewastowany, wymagający dużych nakładów finansowych na remonty i adaptację dla potrzeb rekreacyjno – sportowych i edukacyjno – szkoleniowych. Dzięki m.in. dotacjom z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodek stanowi perełkę sportowo – turystyczną dla dzieci i młodzież. Niemal wszystkie prace udaje się – w sposób ciągły – prowadzić siłami wolontariatu, którego podstawowy skład tworzą mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych nr 2 w Długiem.

Dziś jest to teren Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego, który składa się z następujących obiektów: czterech pawilonów murowanych dwukondygnacyjnych, dwóch domków kontenerowych, pawilonu biurowego, pawilonu stołówki z salą konferencyjną (kominkową) i kawiarenką itd.

Ośrodek to także baza sportowa: kompleks boisk sportowych (boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, 2 boiska do siatkówki plażowej, 2 boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej), trybuny z 1400 miejscami, sprzęt sportowy (m.in. 40 rowerów, 10 kajaków 2-osobowych, stoły do tenisa stołowego).

W Ośrodku w latach 2000 – 2011 wypoczęło już ponad 10.000 dzieci i młodzieży!

W 2004 roku ruszyła strona internetowa Stowarzyszenia www.bratkrystyn.pl.

W latach 2005 – 2007 roku działała nowa agenda Stowarzyszenia – Centrum Edukacji Pomocy Bezrobotnym realizująca zadania na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i ich rodzin. Prowadzone były bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych z obsługi komputera i nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

W roku 2007 Stowarzyszenie weszło do Federacji Polskich Banków Żywności tworząc Bank Żywności. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oddał w dzierżawę budynek przy ul. Chopina, w którym po gruntownym remoncie i montażu komory chłodniczej uruchomiono magazyn żywnościowy Banku. Placówka zajmuje się redystrybucją żywności pozyskanej z Unii Europejskiej przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców naszego kraju. Żywność trafia regularnie do 60 tysięcy rodzin z terenu województwa lubuskiego. Koordynatorem Banku jest Bogumiła Różecka. Pod koniec 2007 roku bank został przekształcony w Fundację Bank Żywności.

1 czerwca 2005 roku rozpoczął swą działalność Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO), którego działalność ukierunkowana jest na nieodpłatną pomoc prawną, w sprawach urzędowych i obywatelskich, szkoleniową, psychologiczną dla obywateli z grup marginalizowanych. Przez niemal 7 lat istnienia Ośrodek udzielił pomocy ponad 6 tysiącom obywateli.

·          13 lutego 2007 roku rozpoczęła swą działalność bezpłatna Lubuska Infolinia Obywatelska 800 215 400 jako forma pomocy w postaci informacji prawno – urzędowo – obywatelskiej drogą telefoniczną.

·          14 lutego 2008 roku ruszył Lubuski Portal Obywatelski www.obywatel.bratkrystyn.pl – komplementarny do działań ROSZiO i Infolinii; forma informacji prawno – urzędowo – obywatelskiej.

Mózgiem Stowarzyszenia jest biuro organizacji. Pracuje tu Zespół ds. Projektów, który stworzył i zrealizował ponad 260 projektów na rzecz społeczności lokalnej i regionu oraz projekty inwestycyjne.

Tu odbywa się zarządzanie ponad 100 – osobowym wolontariatem Stowarzyszenia.