Nagroda Człowiek Człowiekowi 2024

Wnioski należy przesłać na podany niżej adres, w terminie do 15.03.2024 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.  Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.  

Dotąd w dwudziestu jeden edycjach nagrody wręczono 147 statuetki. Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach:

  • Kandydaci indywidualni
  • Darczyńca
  • Organizacja

Adres do wysyłki:

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt: Iwona Michalska

tel. (95) 720 14 75, e-mail: i.michalska@bratkrystyn.pl

POBIERZ WNIOSKI

Statuetka / wniosek na kandydata indywidualnego

Statuetka / wniosek na darczyńcę

Statuetka / wniosek na organizację pozarządową