Nagroda Człowiek Człowiekowi 2024

Wnioski należy przesłać na podany niżej adres, w terminie do 15.03.2024 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.  Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.  

Dotąd w dwudziestu jeden edycjach nagrody wręczono 147 statuetki. Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach:

  • Kandydaci indywidualni
  • Darczyńca
  • Organizacja

Adres do wysyłki:

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt: Iwona Michalska

tel. (95) 720 14 75, e-mail: i.michalska@bratkrystyn.pl

POBIERZ WNIOSKI

Statuetka / wniosek na kandydata indywidualnego

Statuetka / wniosek na darczyńcę

Statuetka / wniosek na organizację pozarządową

Stowarzyszenie organizatorem kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Litwy

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim jest beneficjentem przedsięwzięcia INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO pn. Inicjatywy wspierające zadania rozwoju języka polskiego im. św. Maksymiliana Kolbego 2023.

W ramach tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie zorganizowało w okresie od 14 do 25 sierpnia br. KOLONIE pn. Szlakiem historycznych przygód.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansował nasz projekt kolonijny dotacją w wysokości 169 000,00 zł.

Bazą dla uczestników kolonii był nasz Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wypoczynkowy w Długiem (gm. Strzelce Krajeńskie), mieszczący się przy ulicy Turystycznej 14. Ośrodek jest bogato wyposażony w obiekty mieszkalne, zaplecze gastronomiczne, sale edukacyjne, pięć boisk – do piłki nożnej, siatkowej, siatkówki plażowej, koszykówki, tenisa. Na jego terenie znajdują liczne miejsca i urządzenia przydatne dla uprawiania sportów lekkoatletycznych oraz ogródek jordanowski z wyposażeniem do zabaw dla młodszych dzieci. Na terenie Ośrodka znajduje się również duży amfiteatr oraz stacjonarne palenisko na ognisko plenerowe ze stosownym wyposażeniem. Ośrodek znajduje się pomiędzy dwoma jeziorami. Na plaży jeziora Lipie udostępniamy nasz sprzęt do pływania (kajaki, rowery wodne, łodzie), natomiast na jeziorze Długie, położonym tuż przy Ośrodku są doskonałe warunki do wędkowania.

W koloniach uczestniczyła trzydziestopięcio osobowa grupa dzieci i młodzieży z Litwy, wywodząca się m.in. ze środowisk obarczonych problemami społeczno-ekonomicznymi, a także z rodzin pochodzenia polskiego mieszkających na Litwie. Dla wielu z nich ze względu na sytuację finansową ich rodzin była to jedyna okazja, aby wyjechać z kraju na wakacje do Polski. Podczas kolonii uczestnicy mieli zapewnioną kompleksową opiekę oraz zorganizowane zajęcia rekreacyjne, sportowe, plastyczne, muzyczne oraz taneczne. Zajęcia prowadzone w ramach programu kolonijnego miały także charakter edukacyjny i wychowawczy – program kolonii ukierunkowany został na edukację zdrowotną, zawierał zajęcia o tematyce profilaktycznej. Realizowane zajęcia zakładały także kształtowanie wartości oraz postaw obywatelskich i patriotycznych. Uczestnicy w ramach zorganizowanych warsztatów historycznych mieli okazję poznać dzieje polskiej państwowości, a także zapoznać się z ważnymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym z patronami roku 2023 ustanowionych przez Sejm RP: Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego. Zajęcia prowadzono metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników, pozwalającymi na kształtowanie ich umiejętności, przekonań i wiedzy.

W czasie kolonii zorganizowano pięć wycieczek tematycznych do Torunia, Kłodawy, Gorzowa Wlkp., Rokitna i Paradyża. Kolonie były projektem komplementarnym z innymi działaniami Stowarzyszenia.

Zobacz niektóre publikacje w mediach :