Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie /  / 

Projekty i Grantodawcy 2012
Projekty 2012
Ministerstwo Sportu i Turystyki
·         Rozbudowa bazy sportowej Ośrodka w Długiem (VI etap)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
·         Program działań osłonowo – wspierających dla mężczyzn i kobiet bezdomnych - Bezdomność 2012
Wojewoda Lubuski
·          „Nie Jesteś Sam” – program wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
·          „Być czy pić?  czyli I i II etap spotkan terapeutycznych z uzależnionymi
·         Program profilaktyki antynarkotykowej dla świetlic „Dziękuję – nie biorę!’
  • Abstynencja seksualna najskuteczniejszą formą profilaktyki HIV / AIDS program profilaktyki dla gimnazjów
Marszałek Lubuski
·         XII Wiosenne Bieganie – Długie 2012
·         Kompleksowa pomoc dla dzieci i dorosłych: Świetlice, Noclegownie i ROSZiO
·         Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.
·         Konferencja „Naprotechnologia. Zdrowie Prokreacyjne”
Miasto Gorzów Wlkp.
·         Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
·         Program opiekuńczo – wychowawczy dla 13 świetlic
·         „Alternatywa dla młodzieży” - program obozu z profilaktyką antynarkotykową
·         Program kolonii z profilaktyką antyalkoholową
·         Program kolonii letnich „Będę żyć inaczej!” z profilaktyką antyalkoholową
·         Program półkolonii z profilaktyką antynarkotykową
Grant Szwajcarski
·         Partnerski projekt „Ja - Obywatel”
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
·         XII Wiosenne Bieganie
Kuratorium Lubuskie
·         Kolonie – dzieci lubuskich
·         Obóz młodzieżowy
·         Półkolonie - dofinansowanie
Fundacja Wspólna Droga
·         „Kromka chleba z relaksem i kulturą”