Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie
Wyniki XIX Wiosennych Biegów Przełajowych im. Z. Petri Data dodania: 2019-06-06

Zwycięzcami   XIX Wiosennych Biegów Przełajowych im. Z. Petri w klasyfikacji ogólnej zostali:

Bieg Główny Męzczyzn na 5 km:

1. Yuriy Blahodir

2. Michał Hulewicz

3. Tomasz Waszczuk

Bieg Kobiet na 2 km:

1. Malwina Misjan

2. Barbara Pochranowicz

3.  Nikola Baryła

Wyniki w poszcególnych kategoriach wiekowych na zdjęciu obok.

„Aktywni i radośni w jesieni życia, edycja IV" Data dodania: 2019-06-06

 Z dniem 15 maja ruszył projekt „Aktywni i radośni  w jesieni życia, edycja IV” skierowany do 25 osób w wieku 60 plus - uczestników Klubu Seniora „Promenada Życia” zamieszkujących Gorzów Wlkp. i przyległe miejscowości powiatu gorzowskiego (realizacja do 31 grudnia 2019 roku z przerwą wakacyjną lipiec - sierpień). Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności intelektualnej, kulturalnej i sportowej osób starszych, rozwijanie wolontariatu seniorów, zwiększenie wiedzy na temat własnego wieku rozwojowego i niebezpieczeństw (przemocy),  wzmacnianie i promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.

Projekt obejmie dwa moduły działań:

Moduł 1 zakłada codzienne zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00:

 • codzienny wspólny posiłek,
 • zajęcia programowe: zajęcia manualne, zajęcia małych form teatralnych (przygotowanie i prezentacja inscenizacji na 80 - lecie wybuchu II wojny światowej), zajęcia rekreacji ruchowej (gimnastyka i nordic walking), zajęcia grupowe z psychologiem.
 • różne formy rekreacji, m.in.: zabawy integracyjne, spacery, gry towarzyskie: planszowe, puzzle, domino, gra w karty, gry i zabawy umysłowe; umuzykalnienie np. wspólne śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, słuchanie muzyki, czytanie literatury, rozmowy o literaturze, o filmach, teatrze, rozmowy).

Moduł 2 zakłada:

 • działalność Koła Wolontariatu Seniorskiego (6 inicjatyw na rzecz innych seniorów, osób niepełnosprawnych i dzieci przedszkolnych),
 • wyjazd na  biwak jesienny,
 • organizację Wigilii z paczkami.
XIX WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE im. ZBIGNIEWA PETRI Data dodania: 2019-06-06

 PROGRAM i REGULAMIN  XIX  WIOSENNYCH  BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

im. ZBIGNIEWA PETRI - DŁUGIE  02 czerwca 2019 roku

 

Organizator: Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wypoczynkowy „Orła Białego” w Długiem gm. Strzelce Krajeńskie

 

1.       Termin, zawodów:  02 czerwca 2018 r. (NIEDZIELA)

2.       Miejsce zawodów : Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy Długie, ul. Turystyczna 14  66-500 Strzelce Krajeńskie

3.       Program:

9.00 – 11.30 – Rejestracja zawodników

11.50 – Uroczyste otwarcie XVIII Wiosennych  Biegów Przełajowych

12.00 - Bieg Główny mężczyzn – 5 km

ok. 12.45 – Bieg Główny kobiet – 2 km

13.00 Posiłek dla wszystkich zawodników po ukończonym biegu

ok. 14.30 – uroczyste wręczenie uczestnikom medali, pucharów, dyplomów i nagród; losowanie nagród;

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Biegów.

4.       Uczestnictwo: Prawo startu w biegu głównym mają zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat oraz posiadają aktualne badania lekarskie.

5.       Klasyfikacja biegu głównego: Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

Mężczyźni  (bieg główny - 5 km)

°         M20 (16-29 lat)                                                                 

°         M30 (30-39 lat)                                                                 

°         M40 (40-49 lat)

°         M50 (50-59 lat)

°         M60 (60-69 lat)

°         M70 (70–79 lat)

°         M80 (80 lat i starsi)

Kobiety  (bieg - 2 km)

°         K20 (16-29 lat )

°         K30 (30 lat i 39)

°         K40 (40 lat i starsze)

°         K50 (50 lat i starsze)

°         K60 (60 lat i starsze)

6.       Nagrody:

a/ medale, puchary i dyplomy oraz nagrodę pieniężną otrzymują zawodnicy za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji ogólnej mężczyzn i kobiet oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych

b/ wszyscy uczestnicy biegu głównego, którzy ukończą bieg - wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

7.       Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność. Nie pobieramy wpisowego za udział w biegach.

Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 9:00 do 11.30.

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu.

Paczka POPŻ w czerwcu 2019r. Data dodania: 2019-06-05

Terminarz wydawania żywności w ramach POPŻ-Podprogram 2018 Data dodania: 2019-05-17

Człowiek człowiekowi 2019 - edycja XX Data dodania: 2019-04-01

 

Człowiek Człowiekowi 2019

 

 

Edycja XX

 

 

Nagroda - Statuetka „Człowiek Człowiekowi” jest wyróżnieniem Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ustanowionym w 1999 roku na wniosek organizacji charytatywnych: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. W tym roku będziemy przeżywać XX edycję wręczenia nagrody.

Głównym przesłaniem tej nagrody jest szerzenie ewangelicznej zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.

W dziewiętnastu edycjach nagrody (1999-2018) wręczono 116 statuetek, nagradzając osoby, organizacje i przedsiębiorstwa z terenu całej diecezji reprezentujące różne formy pracy i pomocy bliźniemu.

W roku 2019 wpłynęło 21 wniosków, z czego 18 w kategorii indywidualnej, 1 w kategorii darczyńca (firma) oraz 2 w kategorii organizacja pozarządowa.

 • Przesłane wnioski są z miejscowości:
  • Gorzów Wlkp.
  • Zielona Góra
  • Żagań
  • Jenin
  • Głogów
  • Świebodzin
  • Tuplice
  • Niegosławice
  • Torzym
  • Starosiedle
  • Nowe Kramsko
  • Klenica

W dniu 21 marca w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbyło się posiedzenie Kapituły nagrody Człowiek Człowiekowi, podczas którego podjęto decyzję o przyznaniu 12 Statuetek A.D. 2019.

 

Tegoroczni laureaci to:

 

 

Kategoria indywidualna:

 

1.      Irena Grubizna

Wnioskodawca: Parafia pw. Chrystusa Króla w Tuplicach

2.      s. Irmina Zielińska

Wnioskodawca: Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze

3.      Magdalena Szandurska

Wnioskodawca: Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe św. Pawła w Zielonej Górze

4.      ks. Jerzy Szakiel

Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas parafii pw. św. Anny w Niegosławicach

5.      s. Aniela SMI

Wnioskodawca: Dom Dziecka w Klenicy

6.      Tadeusz Iżykowski

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

7.      Krystyna Bojaczuk

Wnioskodawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

8.      Kazimiera i Ireneusz Dudka

Wnioskodawca: Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

9.      Ewa Chudzińska

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

10. Krystyna i Ryszard Ilkowscy

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Ducha w Zielonej Górze

 

Kategoria organizacja pozarządowa:

 

1.      Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorzowie Wlkp.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Gorzowie Wlkp.

2.      Koło Gospodyń Wiejskich

Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas parafii pw. NNMP w Nowym Kramsku

 

 

 

Kategoria darczyńca (firma):

 

1.      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Dyrektor Wojciech Grochala

Wnioskodawca: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 


Uroczystość, podczas której po raz 20. zostaną wręczone

 

Przez Księdza Biskupa Ordynariusza
 statuetki Człowiek Człowiekowi
odbędzie się 27 kwietnia (sobota) o godz. 16.00

 

 

w Auli św. Jana Pawła II przy parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Rozlicz z nami swój PIT. Przekaż nam swój 1 %. Data dodania: 2019-03-06

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt "WKLUCZENIU NA RATUNEK" Data dodania: 2019-02-20

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
realizuje w okresie 01.10.2018 r. - 31.03.2020 r.

projekt pn. "Wykluczeniu na ratunek"

Realizowane działanie to kompleksowy program na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujący kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego.

Projekt zakłada objecie wsparciem 100 osób (w tym rodzin; 58 kobiet i 42 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez ich udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej do 31.03.2020 r.

Grupę docelową stanowią osoby:

- oddalone od rynku pracy,

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 60 osób,

- oraz ich rodziny/partnerzy domownicy - 40 osób, w tym 20 dzieci .

Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia w oparciu o:

- ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny

- diagnozę sytuacji problemowej,

- zasoby potencjału predyspozycji,

- potrzeby

Zaplanowane działania realizowane są  z zasada równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego/zasadami unijnymi w tym z zasadą konkurencyjności.

KONTAKT

Wszelkie dokumenty (wnioski o przystąpienie do projektu, ankiety, regulamin projektu itp.) dostępne są w siedzibie

Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Słonecznej 63.

O przesłanie wyżej wymienionych dokumentów można ubiegać się drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres e-mail: biuro@bratkrystyn.pl

Telefon kontaktowy do projektu: (95) 720 14 75

Koordynator projektu

Lubomir Fajfer, e-mail: lubomir.fajfer@bratkrystyn.pl

 

INFORMACJA

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 i budżetu państwa.

(Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty)
 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego u 100 uczestników projektu (58 kobiet, 42 mężczyzn), w tym 20 dzieci, poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 30.03.2020 r. Wskazany cel zmierza do ”Wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Interwencja projektu opiera się na wdrożeniu działań związanych z kompleksowym wsparciem osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia. Wsparcie realizowane jest w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny, w ramach której zostanie zaplanowane niezbędne wsparcie dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby/rodziny w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Z uczestnikami projektu zawierany jest kontrakt równoważny do kontraktu socjalnego, w ramach którego zostaną podwyższone kwalfikacje zawodowe. Podstawą do osiągnięcia odpowiedniej aktywnej postawy jest wdrożenie działań w ramach aktywizacji społecznej a następnie wdrożenie działań o charakterze aktywizacji zawodowej. Projekt wspiera grupy marginalizowane, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczności. Wsparcie kierowane do uczestników projektu zakłada obowiązkowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej dla każdego z uczestników i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego społecznie i zawodowo. Ponadto, działania projektowe opierają się na zasadzie równości szans i niedyskryminacji oraz ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Data dodania: 2019-02-14
Człowiek człowiekowi 2019 Data dodania: 2019-02-13

NAGRODA CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2019

XX Edycja Jubileuszowa

 

W roku 2019 obchodzimy jubileuszową edycję wręczenia nagród Człowiek Człowiekowi.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.

Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.

Dotąd w dziewiętnastu edycjach nagrody wręczono 122 statuetki.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia (sobota) o godz. 16.00 w auli przy parafii pw. św. Ducha w Zielonej Górze (ul. Bułgarska 30).

Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach:

Kandydaci indywidualni

Darczyńca

Organizacje pozarządowe

 

Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritaszg.pl (zakładka PLIKI) oraz www.bratkrystyn.pl.

 

Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 19.03.2019:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34

65-170 Zielona Góra

lub

Gorzowskie Centrum Charytatywne

ul. Słoneczna 63

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Kontakt: zielonagora@caritas.pl; tel. 794 932 323

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA PONIŻEJ:

statuetka_wniosek_ kandydaci indywidualni2019

statuetka_wniosek_darczynca_2019

statuetka_wniosek_organizacje pozarzadowe_2019

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz Data dodania: 2019-01-22

.  Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz  .

    Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation.

Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych, w tym w 12 świetlicach i stołówkach dla dzieci i młodzieży prowadzonych na terenie Gorzowa Wlkp. przez nasze Stowarzyszenie:   

Informacja o dofinansowaniu siłowni plenerowej i placu zabaw w naszym OK Długie Data dodania: 2018-10-30
„V Jubileuszowe Jesienne Spotkania Rekreacyjno - Kulturalno - Integracyjne Dorosłych O Data dodania: 2018-09-28

 

  

 

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna informuje, że w dniach 26-28.10.2018 r. realizowany będzie projekt pt. „V Jubileuszowe  Jesienne  Spotkania  Rekreacyjno -  Kulturalno -  Integracyjne  Dorosłych  Osób  Niepełnosprawnych z terenu województwa lubuskiego”  

Skierowany jest do 100 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zamieszkujących teren trzech powiatów województwa lubuskiego: Gorzowa Wlkp., powiatu strzelecko – drezdeneckiego i gorzowskiego ziemskiego.

To piąta jubileuszowa oferta trzydniowych spotkań z programem kulturalno - rekreacyjno – sportowym, w tym:  Olimpiada o Puchar Niepodległości, Bal Niepodległości pod hasłem „Wielcy Patrioci” (obowiązują stroje epokowe), prezentacje programów artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i inne konkurencje połączone z nagrodami, medalami, pucharami i upominkami.

Projekt jest współfinansowany przez Marszałka Lubuskiego ze środków PFRON.

POPŻ - Podprogram 2018 Data dodania: 2018-09-17

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 PODROGRAM 2018 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  

POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCIwrzesień 2018 – czerwiec 2019  

Ola od nas odeszła Data dodania: 2018-08-08

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dzisiaj odeszła od nas po ciężkiej chorobie Aleksandra Nowak - nasza Koleżanka, Przyjaciółka, wieloletni Pracownik i Wolontariusz Stowarzyszenia, wieloletni Kierownik Ośrodka Kolonijnego Sportowo-Wypoczynkowego w Długiem i Opiekunka bezdomnych, która przez 20 lat wkładała serce i pracę w rozwój Stowarzyszenia i w troskę o jego podpiecznych.

Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie!

POPŻ / PODPROGRAM 2017 - efekty Data dodania: 2018-07-26

         Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. przy współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa / Podprogram 2017 współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących; w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.


Kolorowy Korowód Seniorów - 09.06.2018 r. Data dodania: 2018-06-11

Podczas tegorocznych Dni Gorzowa  seniorzy z Klubu Seniora "Promenada Życia" działajacego przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna wzięli udział w Kolorowym Korowodzie Seniorów, 9 czerwca.

Wczesniej na zajęciach seniorki przygotowały piękne kwiaty, którymi ozdobiły kapelusze, dzięki czemu korowód był rzeczywiście kolorowy.

 

RODO Data dodania: 2018-06-11

Ks. Henryk Grządko obchodzi XXX-lecia Kapłaństwa Data dodania: 2018-06-11

  W kaplicy Stowarzyszenia odbyła się msza św. z okazji XXX-lecia posługi kapłańskiej ks. Henryka Grządki

zobacz foto

Fotorelacja z XVIII Wiosennych Biegów Przełajowych im. Zbigniewa Petri na Długiem Data dodania: 2018-06-07

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z tegorocznych (2018) XVIII już Wiosennych Biegów Przełajowych im. Zbigniewa Petri, które odbyły się 2 czerwca w miejscowości Długie na terenie naszego Ośrodka Kolonijnego.

 

FOTORELACJA Z BIEGÓW

XVIII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Z. Petri - Memorial 2018 Data dodania: 2018-05-30

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

zaprasza pasjonatów sportu biegowego z województwa lubuskiego  i terenu całej Polski

na  

XVIII WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE 

im. ZBIGNIEWA PETRI   Memoriał 2018

pod

HONOROWYM PATRONATEM 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GORZOWA WLKP

 

SEBASTIANA PIEŃKOWSKIEGO

oraz

Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp.

 

Zawody odbędą się dnia 02 czerwca  (sobota)  2018 roku na terenach rekreacyjnych Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego im. Orła Białego w m. Długie, gm. Strzelce Krajeńskie.

Zawody dla dorosłych (od 16 roku życia) odbędą się na dystansie 5 km dla mężczyzn i 2 km dla kobiet.

PROGRAM  BIEGÓW (Regulamin w: czytaj wiadomość)

Termin: 02 czerwca 2018

Miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy,

Długie, ul. Turystyczna 14, 66-500 Strzelce Krajeńskie

9.00 – 11.30 – Rejestracja zawodników (pawilon nr 2)

11.50 – Uroczyste otwarcie XVIII Wiosennych  Biegów Przełajowych

12.00 - Bieg Główny mężczyzn – 5 km

12.45 – Bieg Główny kobiet – 2 km

13.00 Posiłek dla wszystkich zawodników po ukończonym biegu

ok. 14.30 – uroczyste wręczenie uczestnikom medali, pucharów, dyplomów i nagród; losowanie nagród;

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Biegów.

O godz. 10.30  planowane jest rozpoczęcie Zawodów biegowych dla dzieci w kat:

Klasy I – III dziewcząt – 100 m

Klasy I – III chłopców – 100 m

Klasy IV – V dziewcząt – 200 m

Klasy IV – V chłopców – 200 m

Klasy VI – VII dziewcząt – 400 m

Klasy VI – VII chłopców – 400 m

Klasy  Gimnazjum dziewcząt – 800 m

Klasy Gimnazjum chłopców – 800 m

Po biegu - poczestunek dla dzieci.

Ok. 12.15 - Wręczenie  medali i pucharów Laureatom Biegów Dziecięcych.

ZAPRASZAMY!

Seniorzy - podpieczni naszego Stowarzyszenie u minister Elżbiety Rafalskiej Data dodania: 2018-05-16

Seniorzy - podpieczni naszego Stowarzyszenia spotkali się w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z minister Elżbietą Rafalską. Więcej info na stronie ministerstwa...

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,9951,gorzowscy-seniorzy-z-wizyta-w-mrpips.html

Dary materialne od pani Ruth Schmitt z diecezji Freiburg Data dodania: 2018-05-08

W ostatnim czasie Stowarzyszenie otrzymało kolejny już raz transport z darami materialnymi (starannie posegregowana odzież, rowery, zabawki itp.). Zbiórkę wsparcia sukcesywnie od kilku już lat organizuje pani Ruth Schmitt z miejscowości Wagenschwend, powiat Mosbach, diecezja Freiburg w Niemczech. Pani Ruth z prywatnej inicjatywy, wraz z grupą najbliższych (rodzina, znajomi), w wielkim zaangażowaniem zbiera podarunki od naszych zachodnich sąsiadów. Współnie z nimi segreguje, pakuje, a także finansuje prywatnie transport darów do Polski. W załączeniu zamieszczamy kilka zdjęć z ostatniego transportu. Dary trafią do osób najbardziej potrzebujących w naszym regionie. W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy pani Ruth Schmitt wraz z jej całą grupą aktywnych wolontariuszy w diecezji Freiburg.

zobacz galerię Foto

"SENIOREM BYĆ to RADOŚNIE ŻYĆ" - nasz nowy projekt Data dodania: 2018-04-20

Ruszyła realizacja projektu pt. „Seniorem Być to Radośnie Żyć czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w Klubie Seniora i dla  niesamodzielnych seniorów w ich domach” skierowany jest do  seniorów z terenu Gorzowa Wlkp. i przyległych miejscowości (woj. lubuskie).

Projekt zakłada działania w ramach dwóch modułów:

Moduł I: Klub Seniora "Promenada Życia" przy ul. Słonecznej  63 (pon - pt w godz.  9.00-14.00) dla  osób w wieku 60+ poruszających się samodzielnie:

- opieka Animatora i Opiekuna ds. osób starszych,

- codzienne śniadanie i obiad,

- zajęcia rekreacji ruchowej,

- zajęcia teatralne i umuzykalniające ,

- zajęcia umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych z psychologiem ,

- działanie Klubu Wolontariatu Seniorów,

 - wyjścia kulturalne do: kina, teatru,

- Wigilia z paczkami,

- wycieczka krajoznawcza do Warszawy,

- biwak jesienny,

- zabawa sylwestrowa.

 Moduł II: Mobilne wsparcie seniorów   niesamodzielnych w ich domach przez opiekunów.

Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych i od pracowników socjalnych pod nr telefonu Koordynatora 95/7201475 (pon – pt w godz. 8.00-15.00).

Zapraszamy  seniorów niesamodzielnych głównie z chorobami otępiennymi, neurologicznymi i narządu ruchu.

Wsparcie opiekunów  polega na towarzyszeniu seniorowi, wysłuchaniu go i rozmowie, przygotowaniu i podaniu prostego posiłku, pomocy w drobnych czynnosciach, wyjściu z podopiecznym na spacer, do sklepu czy urzędu, kościoła, pomoc w załatwieniu jego spraw  w tym: drobne zakupy, sprawy pocztowe itp., na aktywizacji poprzez zajęcia  typu manualnego, intelektualnego, ruchowego i rozrywkowego, itp.).

Realizacja potrwa od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.

,,CZAS ZMIANY” - program pomocy postpenitencjarnej Data dodania: 2018-04-20

W 2018 roku ruszył projekt pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin pt.,, CZAS ZMIANY’’

Projekt  stanowi różnorodne działania w obrębie §30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.09.2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Fundusz Sprawiedliwości i jest w ramach tego funduszu sfinansowany. 

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna dzięki projektowi wypełnia rolę pomocniczą wobec Państwa w dziedzinie realizacji następujących celów:

1/ ułatwienie społecznej readaptacji i reintegracji społecznej (w tym z własną rodziną) oraz wyjścia z problemu alkoholowego i agresji osób odbywających wyroki / przygotowujących się do wyjścia i opuszczających zakłady karne,

2/ zmniejszenie zakresu zjawiska wykluczenia społecznego, prizonizacji  
i recydywy wśród osób odbywających wyroki i opuszczających placówki penitencjarne,

3/ zwiększenie wsparcia w zakresie różnych form pomocy wobec rodzin w trudnej sytuacji z powodu pobytu członka rodziny w zakładzie karnym / areszcie śledczym.

Cele realizowane będą poprzez ofertę zawierającą następujące formy bezpłatnej pomocy świadczone w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp.(wejście od strony postoju taksówek):

- opieka asystenta osób opuszczających placówki penitencjarne / osadzonych i ich rodzin (codziennie w godz. 8.00 – 16.00; pok. nr 5),

- pomoc prawna (na zapisy pod nr tel. 95/7201840; przyjęcia pok. nr 1),

- pomoc psychologiczna indywidualna dla osób po wyjściu z placówki penitencjarnej oraz członków rodzin osób osadzonych (na zapisy u asystenta pod nr tel. 95/7201840, przyjęcia pok. nr 1),

 zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie osób opuszczających placówki penitencjarne w jednym z dwóch schronisk Stowarzyszenia - w Gorzowie lub w Długiem,

- paczki żywnościowe oraz pomoc w zakresie odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej (wydawane przez asystenta w godz. 9.00 – 16.00; pok. nr 5),

- warsztaty socjoterapeutyczne realizowane w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

- terapia grupowa uzależnień (poziom podstawowy i zawansowany) realizowana w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

 

 Realizacja programu potrwa do 31 grudnia 2018 roku.

 

 

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2018 Data dodania: 2018-04-20

W roku 2018 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna realizuje zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości -  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw  i osobom im najbliższym.

W ramach świadczonej pomocy udzielamy pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom:

- na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno-rozpoznawcze albo sprawdzające,

- na postępowanie przygotowawcze;

- na wezwanie sądu.

Pomoc udzielona będzie nie później niż  w terminie 14 dnia od wezwania organu prowadzącego ww. czynności.

Informujemy, że z ww. pomocy będzie można skorzystać do 31 grudnia 2018 r.  w następujących miejscach:

Ośrodek nr 1

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski – ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. - tel. 95/722 54 40

·         poniedziałek - wtorek – 08.00 - 18.00

·         środa – 08.00 - 20.00

·         czwartek - piątek – 08.00 - 18.00

·         sobota – 08.00 - 15.00

Ośrodek nr 2

 ul. Jagiełły 15, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95/729 85 32

·         poniedziałek - wtorek – 08.00 - 18.00

·         środa – 08.00 - 20.00

·         czwartek - piątek – 08.00 - 18.00

·         sobota – 08.00 - 15.00      

 

 

Formy świadczonej pomocy:

 • pomoc prawna
 • pomoc psychologiczna
 • udzielanie schronienia z całodobowym  wyżywieniem
 • pomoc w zakresie zakupu biletów MZK na dojazd do miejsc załatwiania spraw
 • paczki  żywnościowe
 • dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych, opłat za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, opał, nieczystości
 • wyjazdy uprawnionych osób małoletnich na kolonie w Ośrodku Kolonijnym Stowarzyszenia
 •  pomoc rzeczowa w postaci  środków czystości i higieny osobistej

 

NAGRODA CZŁOWIEK - CZŁOWIEKOWI 2018 - XIX edycja Data dodania: 2018-02-23

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.

Nagroda CZŁOWIEK - CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.

Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach:

 • Kandydaci indywidualni 
 • Organizacje pozarządowe
 • Darczyńca

Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritas.zgora.pl (zakładka pliki do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2018).

Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 19.03.2018:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34

65-170 Zielona Góra

lub

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

ul. Słoneczna 63

66-400 Gorzów Wlkp.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ośrodku nr 2 przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Data dodania: 2018-02-21

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - organizator Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestepstwem zaprasza osoby zainteresowane w dniach 19 - 24 lutego do odwiedzin jednego z dwóch Osrodków: nr 2 przy ul. Jagiełły 15 (grafik ponizej).

 

Poniedziałek

19.02.2018

Wtorek

20. 02.2018

Środa

21. 02.2018

 Czwartek

22. 02.2018

 Piątek

23. 02.2018

Sobota

24. 02.2018

Ośrodek nr 2 ul. Jagiełły 15, Gorzów Wlkp.  Tel. 95/729823

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 20.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 15.00

Osoba pierwszego kontaktu

9.00 –15.00

Prawnik

9.00 –11.00

Prawnik

14.30 –18.30

Prawnik

10.00– 18.00

Prawnik

12.00- 5.00

Prawnik

11.30- 13.30

Prawnik

 

-

11.00- 18.00

Psycholog

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ośrodku nr 1 przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Data dodania: 2018-02-21

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - organizator Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestepstwem zaprasza osoby zainteresowane w dniach 19 - 24 lutego do odwiedzin jednego z dwóch Osrodków: nr 1 przy ul. Słonecznej 63 (grafik ponizej).

Poniedziałek

19.02.2018

Wtorek

20. 02.2018

Środa

21. 02.2018

 Czwartek

22. 02.2018

 Piątek

23. 02.2018

Sobota

24. 02.2018

Ośrodek nr 1 ul. Słoneczna 63 Gorzów Wlkp.  Tel. 95/7225440

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 20.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 18.00

Osoba pierwszego kontaktu

8.00 - 15.00

Osoba pierwszego kontaktu

10.00 - 18.00

Psycholog

 

 

11.00 –13.00

Konsultacje prawne  w

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemo

cy, Gorzów

ul. Okrzei 39,

10.00– 12.00

Kurator Zawodowy

ds. Dorosłych

Kurator Rodzinny

10.00– 12.00

Kurator Zawodowy

ds. Dorosłych

Kurator Rodzinny 

9.00 – 13.00

Psycholog

10.00– 12.00

Prawnik

14 – 18.00

Prawnik

12.00– 14.00

Policja – Przedst.

I.Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie

10.00– 12.00

Konsultacje prawne  dla

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

ul. Okrzei 39

Gorzów

12.00–14.00 

Policja – Przedst.

I.Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie

14.00 - 18.00

Prawnik

12.00– 14.00

Psycholog

-

14.00 –18.00

Prawnik

12.00 –20.00

Psycholog

14.00– 18.00

Prawnik

-

-

-

-

16.00– 20.00

Prawnik

-

-

-

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców Data dodania: 2017-11-23

Informujemy, że w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata  Krystyna odbywaja się "Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców" finansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Warsztaty dla rodziców dają możliwość dzielenia się swoimi myślami, wrażeniami - jest to bardzo ważne przy potrzebie odbudowania poczucia wartości i kompetencji do wychowywania dzieci, rozwiązywania konfliktów, stawiania wymagań i konsekwencji w wychowaniu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do zapisywania się na kolejne edycje warsztatów, które odbędą się w grudniu. Na zgłoszenia czekamy do 08.12.2017 r.

Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku, od 8:00 - 15:00 pod numerami telefonów:

95 720 14 75

95 720 18 40

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla rodziców!

Charytatywne Andrzejki w klimacie PRL-u Data dodania: 2017-09-13

  INFO PRASOWE

Gorzów Wlkp., 1 września 2017 r.                        Osoba kontaktowa z Fundacji „Ad Rem”

Kamil Czerwiński

+48 796-759-603

fundacjaadrem@gmail.com

Charytatywne Andrzejki w klimacie PRL-u

 

Celem działania Fundacji Ad Rem już od sześciu lat jest niesienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Fundacja ma trzy główne kierunki działania:

 1. POMOC SPOŁECZNA - poprzez: przekazywanie żywności, wsparcie dla osób bezdomnych (m.in. mieszkanie chronione), wsparcie finansowe osób chorych i niepełnosprawnych np. zakup sprzętu do rehabilitacji, zakup usług rehabilitacyjnych dla osób potrzebujących;
 2. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - wsparcie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i różnych form działań prospołecznych;
 3. WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY - animacje dla dzieci i młodzieży, organizacja stref zabaw dla najmłodszych, organizacja wolontariatu;

Działania Fundacji Ad Rem wpływają znacząco na zaspokojenie potrzeb mieszkańców województwa lubuskiego. Już po raz czwarty nasz zespół jest organizatorem charytatywnej imprezy andrzejkowej, która odbędzie się 18 listopada br. o godz. 20.00 w „Ranczo pod Lasem” w Prądocinie. Podczas imprezy odbędzie się loteria fantowa (każdy los wygrywa; do wygrania m.in. weekendowy pobyt w Apartamencie „Slavia” w Międzyzdrojach, profesjonalna sesja fotograficzna, rower miejsko – górski). Środki z loterii zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Ad Rem.

Krzysztof Kozinoga koordynator do spraw imprez w Fundacji „Ad Rem” podkreśla: „Tegoroczna charytatywna impreza andrzejkowa będzie jedną z niezapomnianych dla naszych gości, gdyż uświetni ją Gwiazda Wieczoru która o godz. 21.30 zagra specjalny i jedyny w swoim rodzaju koncert Disco. Będzie to Magda Niewińska.”

Charytatywna impreza to także możliwość zakosztowania dań pysznej kuchni, która w tym roku będzie nawiązywała do klimatu PRL-u oraz dobrej zabawy prowadzonej przez DJ Patryka.

Środki finansowe w postaci 150 zł od osoby zostaną przekazane na wsparcie działań statutowych Fundacji.

Dorota Choroszyńska, Wiceprezes Fundacji „Ad Rem” dodaje „Tegoroczne Andrzejki będą również opóźnionym uhonorowaniem szóstej rocznicy powstania naszej organizacji która cały czas prężnie się rozwija i działa w różnych obszarach społecznych”

Rezerwacja miejsc i wpłat w infoKIOSK- u w Galerii Askana lub pod nr tel. 796 862 135 Bądź z nami i baw się do białego rana. Ilość miejsc ograniczona.

                                                Z wyrazami szacunku

                                                   Kamil Czerwiński

 


Integracja na świeżym powietrzu Data dodania: 2017-08-31

Korzystając ze słonecznej pogody Seniorzy wybrali się na działkę Pani Marii - jednej z Seniorek. Podziwiając piękno przyrody, okazy kwiatów kwitnące różnokolorowo spożyli posiłek na świeżym powietrzu, rozmawiając i śpiewając.

Ogródek Pani Marii jest miejscem bardzo kolorowym i zadbanym; każde wolne miejsce wypełniają piękne kwiaty. Wszystko ma swoje miejsce - warzywa, sad i część rekreacyjna: trawnik, na którym miejsce znalazły stoły i krzesła. Na stałe mieszka tu rodzina bocianów :-)

Seniorzy byli zachwyceni i już planują jesienne wyjście.

Rozpoczynamy Podprogram 2017/POPŻ Data dodania: 2017-08-30

POPŻ - Podprogram 2017 Data dodania: 2017-08-30

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY

Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (organizacji partnerskiej ogólnopolskiej) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Podziękowania Data dodania: 2017-07-28

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna serdecznie dziękuje firmie MiP Data Recovery - odzyskiwanie danych.

Dzięki pomocy ww. firmy udało sie odzyskać bardzo ważne dane z dysku jednego z komputerów w Stowarzyszeniu.

 

MiP Data Recovery to rzetelna firma i wspaniali ludzie, którzy ją tworzą.

Bardzo dziękujemy za otrzymaną darowiznę i profesjonalną pomoc!

 

 Zarząd, Pracownicy i Wolontariusze Stowarzyszenia

Wycieczka do Warszawy Data dodania: 2017-06-27

W dniach 06 - 08.05.2017 r. odbyła się wycieczka do Warszawy dla seniorów sfinansowana ze środków otrzymanych z dotacji z ROPS-u z Zielonej Góry oraz ze środków własnych.

Podczas pobytu w stolicy seniorzy odwiedzili takie miejsca, jak Stare Miasto, Łazienki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Świątynię Opatrzności Bożej oraz liczne kościoły, których historię w ciekawy sposób przedstawił przewodnik.

Program wycieczki rozpoczynał spektakl teatralny "Przekręt (nie)doskonały" - doskonała komedia, która pozwoliła szybko się zrelaksować po długiej podróży. Bilety na spektakl zakupiono ze środków ASOS. W holu teatru Capitol udało się spotkać jednego z aktorów i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Niesamowitych przeżyć dostarczyło zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas, gdy przewodnik opowiadał o tamtym czasie, niejednej osobie zakręciła się łza w oku. Wszyscy wyszli stamtąd zadumani, wyciszeni, przytłoczeni ogromem tragedii, która wydarzyła się przed laty w naszej Polsce.

W ostatnim dniu pobytu seniorzy mieli okazję przebywać w Sejmie, ponieważ  w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się I. Kongres Polskich Dzieci Wojny.

Wycieczka dostarczyła wielu wrażeń. Niektórzy z seniorów byli w stolicy naszego kraju po raz pierwszy, inni po raz kolejny, ale wszyscy byli bardzo zadowoleni z atrakcji, które dla nich przygotowano.

Po wizycie w Sejmie seniorzy odwiedzili jeszcze Niepokalanów, który przywitał gości deszczem. Nie zraziło to jednak seniorów i ruszyli zwiedzać miejsce życia Rycerza Niepokalanej - o. Maksymiliana Kolbego.

Podczas drogi do i z Warszawy w autobusie było głośno i wesoło - rozmowy  i śpiew umilały czas długiej podróży.

A seniorzy już pytali, gdzie pojedziemy na następną wycieczkę. Te słowa są bardzo budujące - pokazują, że to, co robimy ma sens, jest potrzebne.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – EDYCJA 2017 i realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.


 

 

XVII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2017 Data dodania: 2017-06-08

W piekną, słoneczną sobotę 3 czerwca 2017 r. odbyły się XVII Wiosenne Biegi Przełajowe.

Od 9:00 do 11:30 trwały zapisy na biegi.

O 11:50 uroczystego otwarcia biegów dokonali: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik i Burmistrz Strzelec Kraj. Mateusz Feder.

Jako pierwsi, na dystansie 5 km, biegli mężczyźni, a po nich kobiety pokonały 2 km trasy wcześniej wytyczonej i oznaczonej.

Po biegach zawodnicy zostali zaproszeni na obiad, a w tym czasie rozpoczęły sie biegi dzieci: I-IV, V-VI i gimnazjum.

Po wypisaniu dyplomów odbyła się uroczysta dekoracja, wręczenie dyplomów, pucharów, medali oraz nagród.

Na zakończenie wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Poniżej galeria oraz tabele wyników biegów mężczyzn i kobiet.

Zawody współfinansowane przez: Marszałka Województwa Lubuskiego i Burmistrza Strzelec Krajeńskich, Stowarzyszenie im. Brata Krystyna i Firmę„Metalplast” w Gorzowie Wlkp.

Seniorska Akademia Sztuk Pięknych Data dodania: 2017-05-24

Alternatywą dla aktywności na świeżym powietrzu w dni słoneczne jest spędzanie czasu kreatywnie, z użyciem wyobraźni i talentu w dni pochmurne, takie jak dziś.

Seniorzy uczęszczający na zajęcia w ramach projektu ASOS podczas warsztatów manualnych wykazali się talentem artystycznym. Wybierając materiały z szerokiego wachlarza możliwości, wykonali m. in. kwiaty z bibuły, papierowe motyle, papierowe koszyki wypełnione kwiatami z modeliny i masy solnej. Powstały również szkice przedstawiające uroki natury. 

Był to czas mile spędzony, pośród rozmów i śpiewów.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – EDYCJA 2017 i realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

XVII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2017 Data dodania: 2017-05-19

 REGULAMIN  XVII WIOSENNYCH  BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

im. ZBIGNIEWA PETRI – MEMORIAŁ 2017 - DŁUGIE  3 czerwca 2017 roku

 

Organizator: Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wypoczynkowy „Orła Białego” w Długiem gm. Strzelce Krajeńskie

 

1.       Termin, miejsce oraz dystans biegu:

Termin: 03.06.2017 r. (sobota)

Miejsce: Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w m. Długie, ul. Turystyczna 14, 66-500 Strzelce Krajeńskie

godz. 9.00 – 11.30 – Rejestracja zawodników

11.50 – Uroczyste otwarcie XVII Wiosennych  Biegów Przełajowych im. zbigniewa Petri - Memoriał 2017

12.00 - Bieg Główny mężczyzn – 5 km

ok. 12.45 – Bieg Główny kobiet – 2 km

od 13.15 - Posiłek dla wszystkich zawodników po ukończonym biegu

ok. godz. 14.30 – Uroczyste wręczenie medali, pucharów, dyplomów i nagród; losowanie nagród

 

2.       Uczestnictwo:

Prawo startu w biegu głównym mają zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat oraz posiadają aktualne badania lekarskie.

 

3.       Klasyfikacja biegu głównego:

Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

Mężczyźni  (bieg główny - 5 km)

 • M20 (16-29 lat)                                                
 • M30 (30-39 lat)                                                
 • M40 (40-49 lat)
 • M50 (50-59 lat)
 • M60 (60-69 lat)
 • M70 (70–79 lat)
 • M80 (80 lat i więcej)

Kobiety  (bieg - 2 km)

°         K20 (16-29 lat )

°         K30 (30 – 39 lat)

°         K40 (40-49 lat)

°         K 50 (50lat i więcej)

4. Nagrody

a/ medale, puchary i dyplomy oraz nagrodę otrzymują zawodnicy za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji ogólnej mężczyzn i kobiet;

b/ w poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują puchar, medal, dyplom, nagrodę;

c/ nagrodę – upominek otrzymają najmłodszy i najstarszy zawodnik;

d/ wszyscy uczestnicy biegu głównego, którzy ukończą bieg - wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

5. Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność.

Nie pobieramy wpisowego za udział w biegach.

Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 9:00 do 11.30.

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu.

 

Na zdjęciu; śp. Zbigniew Petri i Prezes Stowarzysznia

 

Zawody współfinansowane przez: Marszalka Województwa Lubuskiego i Burmistrza Strzelec Krajeńskich, Stowarzyszenie im. Brata Krystyna i Firmę„Metalplast” w Gorzowie Wlkp.

Rodzinie na ratunek Data dodania: 2017-04-25

Projekt pt. „Rodzinie na ratunek” realizowany  przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna zakłada zwiększenie aktywności i kompetencji rodzin gorzowskich w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku. Działania realizowane są w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 63. 

- poradnictwo prawne w pokoju nr 7 (przyjęcia na zapisy pod nr. tel. 95/7225440 - pon - pt - w godz. 13.00-18.00)

- doradztwo ds. urzędowo – obywatelskich w pokoju nr 2 (pon - pt 10.00 - 12.00 tel. 95/7201475)

- doradztwo ds. rodzinnych i socjalnych w pokoju  nr 8 (pon, wt, czw 12.00 - 15.00; sr 12.00-13.00; pt 13.00-15.00)

- pomoc psychologiczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w pokoju nr 1 (przyjęcia na zapisy pod nr tel. 95/7201475 - pon - pt - w godz. 9.00 - 15.00)

- psychoterapia, w tym terapia uzależnień 

- warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży i dorosłych

- warsztaty komunikacji dla małżeństw / par 

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 

- warsztaty pisania pism użytkowych, urzędowych i prawnych. 

Uczestnicy warsztatów otrzymają poczęstunek. Rozpoczęcie rekrutacji na wszystkie warsztaty zaplanowano na maj 2017 r. Zapraszamy

zainteresowanych udziałem w warsztatach do kontaktu od poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 - 15.00. 

Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Żółty Talerz - wydarzenia w świetlicy środowiskowej "Piłkarki" Data dodania: 2017-04-20

15 marca odbyło się dziece seminarium pod hasłem " Nie marnuję jedzenia, bo dzielę się z innymi".

Odbyło się ono pod przewodnictwem wychowawcy.  Założeniem tego wydarzenia było uwrażliwienie dzieci na sytuację innych osób, np. kolegów, którzy nie posiadają posiłku z różnych powodów np. zapomnieli zabrać z domu lub nie miał kto przygotować im posiłku. Seminarium miało uświadomić, ze każde dziecko powinno zjeść śniadanie, aby dobrze się uczyć, bawić i nie głodować.

 

24 marca odbyło się  dzieciece warsztaty pod hasłem „Odpowiednie żywienie- klucz do zdrowia”. 

Celem zajęć było  kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, uświadomienie jakich składników odżywczych człowiek potrzebuje do rozwoju w okresie wzrastania organizmu oraz dla  zachowania zdrowia,  kształcenie umiejętności oceniania zachowań służących bądź zagrażających zdrowiu. Podkreślona zastała rola owoców, warzyw i nabiału. Omówiono co dzieje się z organizmem gdy zaczyna mu brakować niezbędnych składników odżywczych. Uczestnicy uczyli się planować zdrową dietę z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Rozwiązywali "karty pracy" ułatwiające rozróżnianie żywności zdrowej i niezdrowej. Omówione zostały także nawyki higieniczne podczas przygotowania posiłków. Uczestnicy pod nadzorem opiekunów przygotowali kanapki oraz sałatkę owocową.  

Żółty Talerz - wydarzenia w świetlicy środowiskowej "Słoneczna" Data dodania: 2017-04-20
Żółty Talerz w świetlicach Data dodania: 2017-04-19
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Data dodania: 2017-04-19

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość;

by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Prezes, Zarząd i Wolontariusze

Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu

im. Brata Krystyna

NOWY PROJEKT NA RZECZ SENIORÓW Data dodania: 2017-04-11

 Projekt pt. „WSPARCIE POTRZEBNE OD ZARAZ czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób starszych w Klubie Seniorów oraz dla niesamodzielnych seniorów w ich domach” skierowany jest do osób 60+ z terenu Gorzowa Wlkp. Projekt zakłada działania w ramach dwóch modułów:

Moduł I – od 1 kwietnia 2017: Klub Seniorów - 35 osób w wieku 60+ poruszających się samodzielnie:

 • codzienne śniadanie i obiad
 • zajęcia rekreacji ruchowej
 • zajęcia umuzykalniające i dramy
 • zajęcia grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem
 • działanie Klubu Wolontariatu Seniorów
 • wyjścia kulturalne do: kina, teatru
 • wspólne obchody imienin / urodzin
 • Wigilia z paczkami,
 • opieka asystenta i opiekuna ds. osób starszych,
 • biwaki: wiosenny i jesienny,
 • zabawa andrzejkowa i sylwestrowa

Moduł II od 1 kwietnia 2017: Mobilne wsparcie opiekunów w domach - 45 osób w wieku 60+ niesamodzielnych, głównie z chorobami otępiennymi, neurologicznymi i narządu ruchu

 • wsparcie opiekunów osób starszych z dojazdem do domu (zajęcia typu manualnego, intelektualnego, ruchowego i rozrywkowego)
 • wsparcie psychologiczne osób starszych z dojazdem do domu (pomoc, rozmowy, terapia, ćwiczenia).

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – EDYCJA 2017 i realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku. 

Powołanie Komitetu Organizacyjnego Narodowego Kongresu Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej Data dodania: 2017-03-22

12 marca br. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie (Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska), na apel Księdza Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, powołano do istnienia Komitet Organizacyjny Narodowego Kongresu Trzeźwości (NKT) Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Słonecznej 63.           Spotkanie organizacyjne poprzedziła  uroczysta Msza Św. w intencji NKT. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Henryk Grządko – diecezjalny duszpasterz ds. trzeźwości.

            W spotkaniu wzięło udział 120 liderów Ruchu Trzeźwości, duchownych i świeckich, którzy, od wielu lat, na co dzień pracują dla trzeźwości w Diecezji.                        

            Najdonioślejszą chwilą spotkania było wręczenie dokumentów powołania do Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego NKT zaproszonym liderom ruchu trzeźwości. Osoby, które przyjęły pisemne akty powołania zdecydowały się, w łączności z diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, wziąć na siebie trud organizowania NKT  i współodpowiedzialność za Kongres w swojej parafii i w rejonie swojego zamieszkania.

            Zadaniem członków Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego jest:

                    współpraca z parafiami na rzecz NKT w Diecezji;

                    inicjowanie spotkań modlitewnych i formacyjnych;

                    inicjowanie powstawania lokalnych komitetów NKT;

                    angażowanie przedstawicieli lokalnych władz;

                    upowszechnianie idei NKT; ukazywanie prawdy o przyczynach i skutkach pijaństwa;

                    ukazywanie skutecznego przeciwdziałania pijaństwu.

            Do obsługi przygotowań powołano Sekretariat, którego kierownikiem został p. Janusz Łowigus z Gorzowa Wlkp. - tel. 696 055 229.

            Działa Prezydium Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego, którego zadaniem jest:

                    utrzymywanie więzi pomiędzy członkami Komitetu;

                    doskonalenie sposobów wspólnego działania członków Komitetu;

                    przygotowanie i rozpowszechnianie dobrych pomocy dotyczących NKT.

            Diecezjalny Komitet Organizacyjny NKT pod kierunkiem Księdza Biskupa Diecezjalnego wypracowuje i przedstawi program przygotowań Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej do NKT, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-24 września 2017r.

 

 

Drugie życie mebli Data dodania: 2017-03-07

Robisz remont?

Zmieniasz design mieszkania?

Kupujesz nową, większą lodówkę?

Nowy, większy, lepszy telewizor?

Nie wiesz, co zrobić ze starym? Chcesz wyrzucić?

Zadzwoń: 957 206 630 – przyjedziemy, odbierzemy, damy potrzebującym.

Dział Pomocy Rzeczowej, czynny codziennie od 11:00 do 17:00, przyjmuje meble, sprzęt RTV, AGD oraz wszystko, co Tobie się już nie przyda, a komuś innemu może posłużyć jeszcze kilka lat.

Ponadto przyjmujemy również odzież, obuwie, zabawki.

Nie wyrzucaj! Daj rzeczom drugie życie w innym domu!

Za darowizny i wszelkie okazane dobro serdecznie dziękujemy!

Prezes, Zarząd i Wolontariusze

 

Przekaż 1 % podatku Data dodania: 2017-03-07


 

Szanowni Państwo!

 

 

 

           Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłatę 1% swojego podatku dochodowego za 2016 rok na rzecz naszego Stowarzyszenia im. Brata Krystyna z Gorzowa Wlkp. wraz z zachęceniem do tego członków swoich rodzin, przyjaciół i znajomych.

           W poprzednich latach Państwa wpłaty pomogły nam w dofinansowaniu opieki, zajęć i dożywiania 300 dzieci uczęszczających do naszych 12 świetlic środowiskowych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się ze zbiórek pieniężnych, darowizn rzeczowych (głównie żywności), z dotacji i codziennej pracy 120 wolontariuszy. Prezes i Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia.

Jako organizacja pozarządowa działająca już 25 lat posiadamy m.in.: 

·   12 świetlic środowiskowych;

·    Jadłodajnię dla Osób Ubogich (250 obiadów dziennie);

·    Dział Pomocy Żywnościowej (3.000 paczek miesięcznie);

·    Dział Pomocy Rzeczowej (2.000 osób miesięcznie);

· Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w m. Długie (20 mężczyzn codziennie);

·   Centrum Wychodzenia z Bezdomności (30 mężczyzn i 20 kobiet codziennie);

.   Ogrzewalnia (30 osób dziennie w okresie ochronnym);

·   Ośrodek Kolonijny dla Dzieci w m. Długie (1.200 dzieci z rodzin ubogich w   okresie wakacyjnym);

· Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (1.500 osób rocznie – bezpłatne poradnictwo urzędowo-prawne).

 

Liczymy na Państwa wsparcie szczególnie w okresie kryzysu!

 

            Zadbajmy o to, by pieniądze z naszych podatków zostały wykorzystane na  rozwiązanie problemów społecznych mieszkańców Gorzowa i województwa lubuskiego.

 

W rozliczeniu podatkowym PIT prosimy wpisać:
Stowarzyszenie im. Brata Krystyna nr KRS: 0000029085

 

Przyjmujemy również darowizny na rzecz:


Gospodarczy Bank Spółdzielczy

 

 41 8363 0004 0027 5394 2000 0002

 

Z wyrazami szacunku – w imieniu Zarządu i Wolontariuszy Stowarzyszenia –

 

 

                   mgr inż. Augustyn Wiernicki 

 

            Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Brata Krystyna

w Gorzowie Wlkp.

 

Rodzinie na Ratunek! Data dodania: 2017-03-07

Projekt pt. „Rodzinie na ratunek”  zakłada zwiększenie aktywności i kompetencji rodzin gorzowskich w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i małżeńskich poprzez  zwiększenie ich udziału w ofercie edukacji i wsparcia psychologiczno – terapeutycznego oraz prawno – urzędowego w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku. Zaplanowano następujące działania:

 • poradnictwo prawne
 • doradztwo ds. urzędowo – obywatelskich
 • doradztwo ds. rodzinnych i socjalnych
 • pomoc psychologiczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży
 • psychoterapia, w tym terapia uzależnień
 • warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży i dorosłych
 • warsztaty komunikacji dla małżeństw i par
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • warsztaty pisania pism użytkowych, urzędowych i prawnych

Na potrzeby projektu zakupimy materiały biurowe do wszystkich działań i zajęć, w tym warsztatowych. Uczestnicy warsztatów otrzymają poczęstunek. 

Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  2017.

Nagroda "Człowiek - Człowiekowi" 2017 Data dodania: 2017-03-01

XVIII edycja  NAGRODY „CZŁOWIEK – CZŁOWIEKOWI” 2017

   Już dziś zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.

Nagroda CZŁOWIEK - CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.

Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach:

Kandydaci indywidualni

Darczyńca

Organizacje pozarządowe i inne

Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritas.zgora.pl (zakładka pliki do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2016) oraz www.bratkrystyn.pl.

Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 22.03.2017:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34

65-170 Zielona Góra

lub

stowarzyszenie im. Brata Krystyna

ul. Słoneczna 63

66-400 Gorzów Wlkp.

Uroczysta Gala, podczas której Ksiądz Biskup wręczy Statuetki Laureatom odbędzie się 26 kwietnia br.  (środa)  w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze przy ulicy Bułgarskiej 30.

 

Wnioski do pobrania:

http://www.caritas.zgora.pl/zapisz.php/0/106

 

 

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM w GORZOWIE WLKP. Data dodania: 2017-02-20

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W 2017 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 20 do 26 lutego. 

W całej Polsce dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji i pomocy będą udzielać prawnicy, kuratorzy sądowi i policjanci. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych przez specjalistów dyżury pełnić będą osoby pierwszego kontaktu mogący przekierować pokrzywdzonych do innych form pomocy.

W dniach 20 - 25 lutego 2016 roku zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodka nr 1 Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Słonecznej 63 i do Osrodka nr 2 przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Wlkp. Grafik dyżurów poniżej.    

Ośrodek nr 1 ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.

OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  8.00 18.00

środa – 10.00 – 20.00; sobota 8.00 – 15.00

Dzień tygodnia           Dyżur specjalisty i miejsce realizacji

Poniedziałek 20.02.2017

Wtorek

21. 02.2017

Środa

22. 02.2017

Czwartek

23. 02.2017

Piątek

24. 02.2017

Sobota

25. 02.2017

9.00 - 11.00

PSYCHOLOG

pokój nr 1

 

 

10.00 – 13.00

Kurator Zawodowy ds. Dorosłych i Kurator Rodzinny

pokój nr 1

10.00 – 13.00

Kurator Zawodowy ds. Dorosłych i Kurator Rodzinny

pokój nr 1

 

10.00 – 13.00

Kurator Zawodowy ds. Dorosłych i Kurator Rodzinny

pokój nr 1

10.00 – 13.00

Kurator Zawodowy ds. Dorosłych

Kurator Rodzinny

pokój nr 1

10.00 – 13.00

Kurator Zawodowy ds. Dorosłych

pokój nr 1

 

12.00 – 14.00 Policjant z I. Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie

pokój nr 7

9.00 – 11.00

Konsultacje prawne  dla podopiecznych

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

ul. Okrzei 39

10.00 – 12.00

Konsultacje prawne  dla podopiecznych

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy ul. Okrzei 39

Gorzów Wlkp.

12.00 - 14.00

PSYCHOLOG

pokój nr 1

 

 

 

 

 

12.00 – 14.00

Policjant z I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

pokój nr 7

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 17.00

PRAWNIK

pokój nr 7

13.00 – 15.00

PRAWNIK

pokój nr 7

 

 

 

 

 

 Ośrodek nr 2 ul. Jagiełły 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  8.00 18.00

środa – 10.00 – 20.00;   sobota 8.00 – 15.00

Dzień tygodnia        Dyżur specjalisty i miejsce realizacji

 

Poniedziałek 20.02.2017

 

Wtorek

21. 02.2017

 

Środa

22. 02.2017

 

Czwartek

23. 02.2017

 

Piątek

24. 02.2017

 

Sobota

25.02.2017

13.00 – 15.00

PRAWNIK

-

11.00- 12.00

PSYCHOLOG

10.00 – 11.00

PSYCHOLOG

13.00– 15.00

PRAWNIK

-

-

-

-

14.00 – 15.00

PRAWNIK

17.00 – 18.00

PRAWNIK

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2017 Data dodania: 2017-02-16

Z dniem 2 stycznia 2017 roku ruszyła czwarta edycja Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin z terenu Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych. W ramach programu sfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otwarto dwa Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym: nr 1 - przy ul. Słonecznej 63 i nr 2 przy ul. Jagiełły 15 (I piętro).

Formy świadczonej pomocy:

 • pomoc prawna
 • pomoc psychologiczna
 • udzielanie schronienia z całodobowym  wyżywieniem  
 • pomoc w zakresie biletów MZK na dojazd do miejsc załatwiania spraw
 • paczki  żywnościowe
 • pomoc rzeczowa w postaci  środków czystości i higieny osobistej

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTEPSTWEM nr 1 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 63 - tel. 95/7225440

Dzień tygodnia

Koordynator

Pokój nr 5

 

Osoba pierwszego kontaktu

Pokój nr 8

Prawnik

Pokój nr 7

Psycholog

Pokój nr 1

Poniedziałek

13.00 – 16.00

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7225440

15.00 - 18.00

11.00 - 18.00

Wtorek

13.00 – 16.00

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7225440

15.00 - 18.00

10.00 – 13.00

Środa

13.00 – 16.00

13.00 – 20.00

Telefonicznie: 10.00 – 13.00 95/7225440

17.00 – 20.00

15.00 – 19.30

Czwartek

13.00 – 16.00

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7225440

15.00 - 18.00

14.30 - 18.00

Piątek

13.00 – 16.00

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7225440

15.00 - 18.00

10.00 – 12.00

Sobota

-

11.00 – 15.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7225440

12.00 – 14.00

10.00 – 12.00

 OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTEPSTWEM nr 2

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiełły 15 tel. 95/7298532

Dzień tygodnia

Osoby pierwszego kontaktu

Prawnik

 

Psycholog

 

Poniedziałek

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7298532

15.00 – 17.00

-

Wtorek

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00  95/7298532

11.00 – 13.00

13.30 – 18.00

 

Środa

13.00 – 20.00

Telefonicznie: 10.00 – 13.00 95/7298532

15.00 – 17.00

12.00 – 14.30

Czwartek

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7298532

15.00 – 17.00

11.00 - 14.00

 

Piątek

11.00 – 18.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00 95/7298532

15.00 – 17.00

-

Sobota

11.00 – 15.00

Telefonicznie: 8.00 – 11.00  95/7298532

-

-

 

 

Poradnik postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy Data dodania: 2017-01-18

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze poinformował o zakończeniu projektu pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa”. W ramach projektu powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej.
Dr Anita Kucharska – Dziedzic opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Link do portalu Lubuska Niebieska Tarcza, na której znajduje się poradnik:

 

http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

WOLNOŚĆ to SAMODZIELNOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ! - program pomocy postpenitencjarnej Data dodania: 2017-01-10

 Z dniem 4 stycznia 2017 roku ruszył projekt pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin pt. WOLNOŚĆ to SAMODZIELNOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ! Projekt  stanowi różnorodne działania w obrębie §30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.09.2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i jest w ramach tego funduszu sfinansowany. 

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna dzięki projektowi wypełnia rolę  pomocniczą wobec Państwa w dziedzinie realizacji następujących celów:

1/ ułatwienie społecznej readaptacji i reintegracji społecznej (w tym: z własną rodziną) oraz wyjścia z problemu alkoholowego i agresji osób odbywających wyroki / przygotowujących się do wyjścia i opuszczających zakłady karne,

2/ zmniejszenie zakresu zjawiska wykluczenia społecznego, prizonizacji i recydywy wśród osób odbywających wyroki i opuszczających placówki penitencjarne,

3/ zwiększenie wsparcia w zakresie różnych form pomocy wobec rodzin w trudnej sytuacji z powodu pobytu członka rodziny w zakładzie karnym / areszcie śledczym.

Cele realizowane będą poprzez ofertę zawierającą następujące formy bezpłatnej pomocy świadczone w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp.(wejście od strony postoju taksówek):

- opieka asystenta osób opuszczających placówki penitencjarne / osadzonych i ich rodzin (codziennie w godz. 8.00 – 16.00; pok. nr 5),

- pomoc prawna (na zapisy pod nr tel. 95/7201840; przyjęcia pok. nr 1),

- pomoc psychologiczna indywidualna dla osób po wyjściu z placówki penitencjarnej oraz członków rodzin osób osadzonych (na zapisy u asystenta pod nr tel. 95/7201840, przyjęcia pok. nr 1),

 zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie osób opuszczających placówki penitencjarne w jednym z dwóch schronisk Stowarzyszenia: w Gorzowie lub w Długiem,

- paczki żywnościowe oraz pomoc w zakresie odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej (wydawane przez asystenta w godz. 9.00 – 16.00; pok. nr 5),

- warsztaty socjoterapeutyczne realizowane w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. (I połowa roku 2017)

- terapia grupowa uzależnień (poziom podstawowy i zawansowany) realizowana w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. (II połowa roku 2017).

 Realizacja programu potrwa do 31 grudnia 2017 roku.

 

.

III Gorzowski Orszak Trzech Króli Data dodania: 2017-01-02

W imieniu Organizatorów III. Orszaku Trzech Króli w Gorzowie Wlkp. zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i sąsiednich gmin do udziału w tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 6 stycznia 2017 roku.

Orszak Trzech Króli odbywa się pod honorowym patronatem i z osobistym udziałem Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – ks. Tadeusza Lityńskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskie, Wojewody Lubuskiego – Pana Władysława Dajczaka oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. – Pana Jacka Wójcickiego.

Orszak Trzech Króli to powrót do staropolskich obyczajów, rodzinnych tradycji, ponadczasowych wartości. Chcemy promować  ideę Święta Objawienia Pańskiego. Tegoroczny Orszak ma także wymiar ważny dla Polski – zostanie zaakcentowany wymiar edukacyjny i patriotyczny. W Orszaku przejdą cztery ważne postaci patriotów, którzy walczyli o niepodległość i godność Polski i Polaków w okresie 123 - letniej niewoli naszej Ojczyzny. Ich symboliczna obecność związana jest z ważnymi rocznicami, które będą miały miejsce w 2017 roku:

 •  200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki,
 • 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego,
 • 130 rocznica przywdziania habitu przez Adma Chmielowskiego – Św. Brata Alberta
 • 100 rocznica śmierci Bł. O. Honorata Koźmińskiego.

Rok 2017 ma  także wymiar religijny – będziemy przeżywać setną rocznicę Objawień Maryjnych w Fatimie.

Trzeci Orszak Trzech Króli wyruszy 6 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 z Placu Katedralnego (formowanie Orszaku od godz. 13.30). Przejdzie ulicami Gorzowa Wlkp. do Placu Grunwaldzkiego. Orszak poprowadzą Trzej Królowie wraz z królewskimi orszakami  w trzech kolorach symbolizujący trzy kontynenty: Orszak Czerwony - Europa, Orszak Niebieski - Afryka,  Orszak Zielony - Azja. Podążać za nimi będą Mieszkańcy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, całych rodzin. Wszyscy otrzymają korony. W tegorocznym Orszaku przejdą m.in. przedstawiciele Wojska Polskiego i Kadeci klasy wojskowej z przełożonymi oraz Żużlowcy „Stali Gorzów”.

Tuż przed wymarszem odbędzie się powitanie uczestników przez Biskupa Diecezjalnego i Pana Prezydenta, który da sygnał do wymarszu Orszaku. Podczas przemarszu będziemy wspólnie kolędować z udziałem chórów i gorzowskich zespołów muzycznych. Na Placu Grunwaldzkim – w Gorzowskiej Szopce Betlejemskiej wszyscy złożymy pokłon Dzieciątku Jezus i obejrzymy trzy inscenizacje jasełkowe w wykonaniu aktorów, dzieci i młodzieży gorzowskich szkół.

W imieniu organizatorów – serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Parafie Dekanatów Gorzowskich, Miasto Gorzów Wlkp., Stowarzyszenie im. Brata Krystyna,  Miejskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury i Sportu UM, Duszpasterstwo Trzeźwości, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Szkoły i Przedszkola,  Harcerze.   

Rezultaty projektu "Sio Starości!" Data dodania: 2016-09-05

 Projekt „Sio Starości czyli Samodzielność, Integracja i Aktywność Seniorów” zrealizowano w okresie 1 lutego 2015 – 30 kwietnia 2016. Zrealizowane działania:

Moduł integrujący: Codzienny poczęstunek dla 27 osób.

Działania kulturalne: wyjścia do Kina Helios, Teatru im. J. Osterwy i Filharmonii Gorzowskiej (40 osób); wycieczka do Krakowa (38 osób), biwak jesienny (40 osób); zabawa andrzejkowa (60 seniorów); zabawa karnawałowa (70 seniorów).

Moduł aktywizujący: Codzienne zajęcia edukacyjne dla seniorów: muzyczne (33 uczestników), taneczne (31 ucz.), umiejętności psychospołecznych (29 ucz.), teatralne (31 ucz.), manualne (28 ucz.), sportowe (28 ucz.), 6 wykładów nt. zdrowego stylu życia, psychologii i gerontologii (max.43 osoby).

Moduł środowiskowy: Wspólne zajęcia i działania seniorów na rzecz przedszkolaków, uczniów osób niepełnosprawnych i innych seniorów (53 spotkania); powstało Koło wolontariatu seniorów pod kierunkiem Animatora (30 osób); Dzień Babci i Dziadka w teatrze i wystawiony spektakl grupy teatralnej „Nasz Kraków, nasz Lwów” (380 uczestników – 31.01.2016.); dwa Marsze Seniorów: 09.05.2015 i 30.04.2016 – razem 600 uczestników.

Beneficjenci: Seniorzy projektowi / uczestnicy wszystkich modułów - 62 osoby (12 M i 50 K) w wieku 60 – 92 lata z Gorzowa i okolic.  Organizacje działające na rzecz seniorów włączono do inicjatyw dwóch Marszów: utworzenia Rady Seniorów (zespołu roboczego ds. tworzenia Rady)i programu dla seniorów w Strategii Polityki Społecznej Gorzowa.

Rezultaty: Osiągnięto zwiększenie aktywności środowiskowej (62%), samodzielności (72%) i integracji wewnątrzpokoleniowej (92%) międzypokoleniowej beneficjentów. Petycja uczestników Marszu Seniorów 2015 do Rady Miasta przyniosła efekt uruchomienia procesu tworzenia Gorzowskiej Rady Seniorów. Petycja Marszu Seniorów 2016 przyniosła zapis postulatów w programie Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa pt. „Gorzów miastem przyjaznym seniorom”.

Rozwój organizacji: Remont sali wykładowo – szkoleniowo – rekreacyjnej o pow. 70 m2 po wyprowadzce kobiet bezdomnych przeznaczono do zajęć projektowych i dla potrzeb organizacji: spotkań integracyjnych, konferencji, szkoleń, wykładów. Przeprowadzono dwie Kampanie 1%; wydrukowaliśmy i rozkolportowaliśmy 95 tys. ulotek. W 2015 roku udało się utrzymać dotychczasowy wynik finansowy (45 tys. zł).

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Postulaty II Marszu Seniorów - przyjęte do realizacji Data dodania: 2016-09-05

Petycja do Rady Miasta złożona przez uczestników II Marszu Seniorów 30 kwietnia 2016 roku przyniosła efekt w postaci zapisu w dokumencie „Polityka Społeczna Gorzowa Wielkopolskiego 2023+”, a postulaty w postaci programu dla seniorów zostały przyjęte do realizacji Uchwałą Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2016 roku.

 PETYCJA do RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

 My, Seniorzy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zgromadzeni dnia 30 kwietnia 2016 roku na II Marszu Seniorów pod hasłem „Seniorzy Mają Głos!”,  zwracamy się  do Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z wnioskiem o podjęcie wyzwania wprowadzenia polityki senioralnej do kanonu dobrego rządzenia Naszym Miastem.

Obecność reprezentacji 26 tysięcy Seniorów gorzowskich oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na ich rzecz potwierdzają, że przygotowanie miasta na skutki powiększającej się liczby osób starszych jest nie tylko wyzwaniem, ale obowiązkiem Władz. Seniorzy – których jest w Gorzowie więcej niż całej populacji  dzieci i młodzieży do 19 roku życia - pragną żyć godnie w mieście przyjaznym osobom starszym. Seniorzy stanowić będą już za 15 lat najliczniejszą grupę społeczną Gorzowa, Polski i Europy. 

Swoje potrzeby seniorzy wyrazili w badaniu w 2015 roku na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Miło nam poinformować, że owocem I. Marszu Seniorów z 2015 roku, podczas którego na ręce  Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. złożono Petycję o powołanie Gorzowskiej  Rady Seniorów, są dziś trwające konsultacje statutu Rady, które zaowocują wyborami do Rady – wg wstępnych informacji  - w czerwcu bieżącego roku. 

Pragniemy podziękować  całemu Zespołowi Roboczemu oraz wszystkim Urzędnikom Miasta Gorzowa, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia statutu.  

My, uczestnicy II Marszu Seniorów zobowiązujemy Radę Miasta Gorzowa Wlkp. do podjęcia następujących działań w ramach polityki senioralnej miasta:

1/ powołanie Doradcy Prezydenta ds. seniorów przygotowanego merytorycznie i z doświadczeniem pracy w tym obszarze;

2/ stworzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi sieci klubów seniora i stref rekreacji w każdej dzielnicy, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury np. szkół, przedszkoli, świetlic;

3/ uruchomienie kanałów i miejsc informacji / komunikacji adekwatnych do potrzeb oraz możliwości poznawczych osób starszych;

4/ przebudowa budynków mieszkalnych, w tym przebudowa podjazdów i montaż wind, wyrównanie chodników;

5/ wprowadzenie zaleceń dla budownictwa mieszkaniowego uwzględniającego potrzeby osób starszych i  niepełnosprawnych;

6/ montaż systemu toalet publicznych oraz regularnie rozmieszczonych w przestrzeni ławek, jako profilaktyka izolacji społecznej;

7/ organizacja imprez kulturalnych masowych, bezpłatnych w integracji z innymi pokoleniami, także w dni powszednie;

8/ przeszkolenie urzędników i pracowników socjalnych do obsługi osób starszych, szczególnie najstarszej generacji tj. 75+;

9/ zadbanie o zatrudnienie w publicznych ośrodkach zdrowia lekarzy i pielęgniarek wyspecjalizowanych w podejściu gerontologicznym; 

10/ wprowadzenie Karty Seniora dla osób starszych w najtrudniejszej sytuacji bytowej;

11/ wprowadzenie do szkolnych programów wychowawczych gorzowskich szkół i przedszkoli zajęć integrujących pokolenie osób starszych z dziećmi i młodzieżą, w celu przeciwdziałania dyskryminacji i gettyzacji seniorów;

12/ wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć kulturalno - patriotyczno – historycznych udziału seniorów z pokolenia kombatantów i Dzieci Wojny jako żywych podręczników historii.

Z nadzieją, że w polityce Miasta Gorzowa Wlkp. we współpracy z nowopowołaną Gorzowską Radą Seniorów powstanie w Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. odrębny priorytet: polityka senioralna, korelująca ze wszystkimi innymi politykami wraz z odniesieniem do budżetu, poprawiająca jakość życia osób starszych na rzecz dobra wspólnego wszystkich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.

Uczestnicy i Organizatorzy II Marszu Seniorów w Gorzowie Wlkp. 

Marsz finansowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

„Seniorzy mają Głos!” - II Marsz Seniorów w Gorzowie Wlkp. Data dodania: 2016-09-05

Dnia 30 kwietnia 2016 roku ulicami Gorzowa przeszedł  II Marsz  Seniorów pod hasłem  „Seniorzy mają Głos!”

Na Marsz zaproszono wszystkich Seniorów, Babcie i Dziadków, pokolenie Dzieci Wojny, Kombatantów, Sybiraków, Dzieci Ofiar Katyńskich, Pionierów, Żołnierzy Wyklętych, Ofiary faszyzmu i stalinizmu, Dzieci i Wnuki – całe Rodziny, Organizacje i Instytucje działające na rzecz seniorów, Radnych, Samorządowców, Polityków, Wszystkich, którym bliskie są sprawy,  problemy i losy osób starszych, którzy kochają swoich Rodziców, Babcie i Dziadków!

Marsz rozpoczął się o godz. 18.50  na Placu Katedralnym w Gorzowie Wlkp. i przeszedł o Palcu ulicami : Obotrycką  i Sikorskiego do Ratusza.

Podczas Marszu - z udziałem ok.  została odczytany Apel do Władz w sprawach dla Seniorów najważniejszych. O godz. 19.30 odbył się poczęstunek dla uczestników połączony z występem muzycznym Seniorów Stowarzyszenia oraz Wiosenną Potańcówką Seniorów przy muzyce lat 50, 60 i 70 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.

Marsz miała charakter apolityczny i ponad podziałami!

Marsz finansowany jest  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zabawa Karnawałowa Naszych Seniorów Data dodania: 2016-09-05

 W piatek 5 lutego 2016 roku o godz. 16.30 do sali balowej wkroczyli odświętnie ubrani seniorzy wraz z zaproszonymi goścmi - równiez seniorami. Zasiedli do stołow, które udekorowały seniorki - wolontariszki pod okiem Aniamatorki. Aż 80 seniorów wzięło udział w wydarzeniu! Muzyka lat  60.  - 80., konkursy i  zabawy prowadzone przez Wodzireja Pawła we współpracy z Animatorką, śpiewy biesiadne - okraszane humorem i solowymi występami - wypełniły czas przedniej zabawy. Jedzonko było przepyszne! Jury wybrało Królową i Keóla Balu: Panią Janeczkę i Pana Henryka, którzy odtańczyli królewski taniec w otoczeniu swego dworu! Aż nie chciało sie wychodzić...

Zabawa zrealizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

DZIEŃ BABCI i DZIADKA w TEATRZE OSTERWY Data dodania: 2016-09-05

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, są strażnikami pamięci zbiorowej, wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą  życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy – w imię nowoczesności pozbawionej pamięci - odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Oby społeczeństwo umiało w pełni docenić ludzi starszych. Choć to prawda, iż w wymiarze fizycznym zazwyczaj potrzebują pomocy, prawdą jest też, że nawet w podeszłym wieku mogą być oparciem dla młodych. Wszyscy znamy ludzi starszych, którzy mogą być wymownym przykładem zdumiewającej młodości i żywotności ducha  potrafią słowem pobudzać do działania, dodając otuchy własnym przykładem. którzy  słusznie winni być darzeni szacunkiem jako «żywe biblioteki» mądrości, strażnicy bezcennego dziedzictwa ludzkiego duchowego. Starsipotrafią dać wam znacznie więcej, niż możecie sobie wyobrazić”.

Tymi słowami Jana Pawła II  z „Listu do moich Braci i Sióstr

ludzi w podeszłym wieku” rozpoczęło się 31 stycznia 2016 roku

o godz. 14.00 świętowanie Dnia Babci i Dziadka w Teatrze im.

Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. zorganizowane przez

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna. Sala Teatru była

wypełniona po brzegi – przybyli seniorzy z całego Gorzowa i

pobliskich miejscowości – osoby prywatne i przedstawiciele

większości organizacji seniorskich Gorzowa. Wśród gości byli

m.in.:Grażyna Jelska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Irena Olszewska

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Justyna

Pawlak – Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy

Rodzinie, Sylwia Beech – Dyrektor Miejskiego Centrum

Kultury. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta

Rafalska oraz Wojewoda Lubuski – Edward Dajczak

wystosowali listy z pozdrowieniami i podziękowaniami, których

fragmenty odczytano. Dzień Babci i Dziadka w Teatrze dzielił

się na dwie części: teatralną i muzyczną. Część pierwszą

wypełnił Kabaret pt. „Nasz Kraków, nasz Lwów". Scenariusz i

reżyserię na kanwie utworów Tadeusza Boya Żeleńskiego i

przedwojennych piosenek lwowskich stworzyła Jolanta Szeliga

Bujak, a  muzycznie opracowała i akompaniowała na pianinie

Wanda Kawka. Seniorzy - uczestnicy zajęć teatralnych "Młoda

Polska" w strojach z okresu lat dwudziestych i trzydziestych XX

wieku - wystąpili rewelacyjnie. Fragmentami wiersza Reinera

Kerna „Smutki i radości objawów starości” Iwona Filon – Król

rozpoczęła  II część programu - muzyczną. Wystąpili w niej

młodzi utalentowani soliści – laureaci wielu konkursów

wokalnych. Dorota Jamróz – tegoroczna maturzystka z

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaśpiewała

dwa utwory, które przeniosły widzów w lata 60-te: „Sen o

Warszawie” z rep. Czesława Niemena oraz

„Eurydyki Tańczące” z rep. Anny German. W repertuarze

klasycznym wystąpili Aleksander Jagielnik – śpiew i Piotr

Krasnowski – fortepian – uczniowie II kl. Szkoły Muzycznej II

st. w Gorzowie Wlkp. Wykonali trzy utwory:  „Kozaka”

Stanisława Moniuszki, „Ninę” Giacomo Baptisty Pergolesiego i

„Nie płacz nade mną” Jana Iwańskiego. W muzyczną podróż od

lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych zabrała wszystkie

Babcie i Dziadków – Julia Bury, uczennica Katolickiego

Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu oraz tytułowa bohaterka

granego w filharmonii musicalu „Alicja w Krainie Czarów”

porwała wszystkich do wspólnej zabawy utworami: „Alleluja” z

rep. Leonarda Cohena,  „Tyle słońca w całym mieście” z rep.

Anny Jantar oraz „Nie bądź taki szybki Bill” z rep. Karin

Stanek. Na zakończenie wystąpił zespół seniorek z Klubu

„Pogodna Jesień” przy Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie

Wlkp. w repertuarze piosenek popularnych przy

akompaniamencie pianina w wykonaniu Wandy Kawki: „La

Paloma”, „Staruszek świat” „Zegar”, „Podróż do gwiazd”,

„Zorba  i Ty”, „Czarne oczy”. Panie zaprosiły widzów

do wspólnego śpiewu. Cała sala śpiewała i kołysała się przy

tych utworach. Wszyscy artyści zostali przyjęci owacyjnie -

dzieci wręczały im po każdym występie  piękne róże i pralinki.

Dwugodzinny program zakończył się wręczeniem wszystkim

uczestnikom – słodkich upominków. Program prowadziła Iwona

Filon – Król, Dyrektor Stowarzyszenia.

 (foto. Piotr Jagielnik)

Realiacja wydarzenia w ramach programu Obywatele dla Demokracji,

finansowanego z Funduszy EOG.

Andrzejki Seniorów Data dodania: 2016-09-05

 Dnia 27 listopada 2015 o godz. 17.00 rozpoczął się długo oczekiwany Bal Andrzejkowy. Stoły suto zastawione i pięknie nakryte przez Panią Bogusię i seniorkę Basię zapraszały smakołykami i kolorami! W radosnym nastroju toczyły się rozmowy przy stołach. Seniorzy długo nie siedzieli – skoczna muzyka i Wodzirej zapraszali do zabawy. Ujawnili się taneczni mistrzowie – Pani Jadzia i Pan Andrzej , którzy zarażali innych swą energią. Jury jednogłośnie wybrało ich na Królową i Króla Balu. Wodzirej z pomocą Pani Iwonki – asystentki i Pani Justyny – wolontariuszki przeprowadzili kilka konkursów ze słodkimi upominkami: m.in. taniec na gazecie czy z balonami. Śmiechu było co niemiara! Słynne „Kaczuszki” były hitem balu. Przy stołach seniorzy nie próżnowali – przyśpiewkom biesiadnym przeplatanym solowymi występami do mikrofonu nie było końca. Balowicze nie mogą się już doczekać następnej zabawy w karnawale!

Zabawa została zrealizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

AKTYWNI i RADOŚNI w JESIENI ŻYCIA - program dla Seniorów Data dodania: 2016-08-08

 W dniach od 1 maja do 31 grudnia 2016 roku  Stowarzyszenie jest realizatorem projektu „Aktywni i radośni  w jesieni życia” skierowanego do 25 seniorów w wieku od 60 do 92 roku życia zamieszkujących teren dwóch powiatów: Gorzowa Wlkp. i przyległych miejscowości powiatu gorzowskiego i obejmie dwa moduły działań:

Moduł 1 obejmuje codzienne zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 (z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec - sierpień): codzienny posiłek, zajęcia manualne, zajęcia umuzykalniające.

Moduł 2 ma charakter integracji wewnątrzpokoleniowej seniorów i obejmuje: biwak wiosenny i Wigilię z paczkami.

Program współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w wysokości 3 tys. zł.

Pomoc w Filiach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Deszcznie i Kłodawie Data dodania: 2016-08-08

 Filie Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Deszcznie i Kłodawie. Działania współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodawa ul. Kościelna 10

tel. 95/7310-046 95/77216-663 mail:opsklodawa@wp.pl

Dzień tygodnia

Osoba pierwszego kontaktu

Prawnik

 

Psycholog

 

Psychoterapeuta

Poniedziałek

9.00 – 14.00

-

13.30 - 16.30

-

Wtorek

-

-

-

9.30 -13.30

Środa

-

9.00 - 12.00

-

-

 

Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Społecznej Deszczno ul. Strażacka 5

tel. 95/7287673; 95/7287659 mail: ops.deszczno1@wp.pl

Dzień tygodnia

Osoba pierwszego kontaktu

Prawnik

 

Psycholog

 

Psychoterapeuta

Wtorek

-

9.00 – 12.00

-

-

Środa

12.00 – 15.00

 

-

-

Czwartek

9.30 -11.30

-

-

11.30 - 15.30

Piątek

-

-

11.00 - 14.00

-

Zadanie współfinansowane  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym  oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Efekty projektu pomocy postpenitencjarnej "Nie jesteś sam" za pierwsze półrocze 2016 roku Data dodania: 2016-07-28

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna jest realizatorem projektu pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin pt. NIE JESTEŚ SAM!

Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 

Kompleksowa oferta zawiera następujące formy bezpłatnej pomocy:

- opieka asystenta osób opuszczających placówki penitencjarne / osadzonych i ich rodzin,

- pomoc prawna,

- psychoterapia grupowa uzależnień w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. (2 grupy więźniów - poziom podstawowy i jedna grupa – poziom zawansowany)

- warsztaty socjoterapeutyczne w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. podnoszące kompetencje społeczne i przygotowujące do wyjścia i readaptacji społecznej dla dwóch grup osadzonych

- bilety MZK w celu przejazdu do miejsc załatwiania spraw,

- zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie w schroniskach dla osób opuszczających placówki penitencjarne (podpisane porozumienie w tym zakresie z Zakładem Karnym w Gorzowie Wlkp.),

- paczki żywnościowe oraz pomoc w zakresie odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dane liczbowe za I i II kwartał realizacji projektu:

Ogółem udzielono pomocy (udzielono świadczeń)  164   osobom, w tym:

- osoby pozbawione wolności:  32

- osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych:  102

- członkowie rodzin osób pozbawionych wolności:  10

- członkowie rodzin osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych:  20

 

PREZES STOWARZYSZENIA - CZŁONKIEM RADY GŁÓWNEJ DO SPRAW SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM Data dodania: 2016-07-28

Miło nam poinformować, że  Prezes Stowarzyszenia – Augustyn Wiernicki został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V kadencji (2016-2020). Przewodniczącym Rady  został Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Rady, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości. Celem działalności Rady jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz świadczenie pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywanie kontroli społecznej i dokonywanie oceny polityki penitencjarnej.

Gratulujemy!

Link do strony Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym/ 

(foto: Prezes odbiera nominację z rąk Wiceministra Patryka Tomasza Jakiego)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -Podprogram 2015 Data dodania: 2016-07-04

POPZ-logotypy[1]

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc żywnościowa realizowana jest z zasobów Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. - uczestnika ww. Programu.

Program rozpoczął się 01 maja 2015 roku i trwać będzie do 30 czerwca 2016 roku.

 

Harmonogram Działań Towarzyszących POPŻ na maj Data dodania: 2016-07-04

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

♣♣♣♣♣♣♣  Harmonogram Działań Towarzyszących na maj ♣♣♣♣♣♣♣♣

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Wszystkie osoby, objęte pomocą żywnościową w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020/Podprogramie 2015 zapraszamy na  nieodpłatne warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej oraz programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania  i przeciwdziałania marnotrastwu żywności prowadzone w ramach działań towarzyszących. Zajęcia odbędą się w lokalach świetlic środowiskowych. Wszystkie przeprowadzone zostaną w godz. od 15.00 do 17.30.

 

Harmonogram Działań Towarzyszących POPŻ na kwiecień Data dodania: 2016-07-04

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

♣♣♣♣♣♣♣  Harmonogram Działań Towarzyszących na kwiecień  ♣♣♣♣♣♣♣♣

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Wszystkie osoby, objęte pomocą żywnościową w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020/Podprogramie 2015 zapraszamy na  nieodpłatne warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej prowadzone w ramach działań towarzyszących. Zajęcia odbędą się w lokalach świetlic środowiskowych. Wszystkie przeprowadzone zostaną w godz. od 15.00 do 17.30.

Zwycięzcy XVI Wiosennych Biegów Przełajowych im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2016 Data dodania: 2016-06-29

 Dnia 5 czerwca  2016 roku (niedziela) w  m. Długie, gmina Strzelce Krajeńskie odbyła się 16. edycja  zawodów Wiosennych Biegów Przełajowych im. Zbigniewa Petri. W bieżącym roku zawody miały charakter Memoriału upamiętniającego pomysłodawcę, promotora i zawodnika tych zawodów – Zbigniewa Petri, który zmarł w styczniu 2016 roku.

Na zawody przybyło 56 zawodników - pasjonatów sportu biegowego z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i z Ukrainy. zaprosiło

Tradycyjnie zawody odbyły się na terenach rekreacyjnych Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego im. Orła Białego w m. Długie, gm. Strzelce Krajeńskie na dystansach: 5 km dla mężczyzn i 2 km dla kobiet.

Zawody poprzedziła Msza św. w intencji śp. Zbigniewa Petri. O godz. 11.45 nastąpiło uroczyste otwarcie XVI Wiosennych  Biegów Przełajowych im. Zbigniewa Petri – Memoriał 2016, którego dokonał Prezes Stowarzyszenia – Augustyn Wiernicki. W imprezie uczestniczyła córka i wnuk Zbigniewa Petri – Małgorzata i Grzegorz, którzy byli sędziami zawodów. Sędzią głównym zawodów był Janusz Kałuziński.

W Biegu Głównym mężczyzn na 5 km udział wzięło 38 mężczyzn; bieg ukończyło – 37. W Bieg kobiet na 2 km udział wzięło 18 kobiet; bieg ukończyło – 16. Wszyscy zawodnicy skorzystali z posiłku po ukończonym biegu. O godz. 14.00 nastąpiło uroczyste wręczenie medali, pucharów, dyplomów i nagród dla zwycięzców. Oto klasyfikacja ostateczna:

Bieg mężczyzn:

I m-ce – Michał Hulewicz (czas 18,19)

II m-ce – Miłosz Lewandowski (czas 19,07)

III m-ce – Tomasz Waszczuk (czas 19,20)

Bieg kobiet:

I m-ce – Wioletta Paduszyńska (czas 7,55)

II m-ce – Barbara Pochranowicz (czas 8,01)

III m-ce – Rozalia Gapska (czas 8,14)

W rozdaniu nagród uczestniczył Wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich – Pan Mateusz Karkoszka Pomiędzy wszystkich zawodników rozlosowano nagrody rzeczowe.

Biegi sfinansowano ze środków: Marszałka Województwa Lubuskiego, Burmistrza Strzelec Krajeńskich, środków własnych Stowarzyszenia i firmy „Metalplast’.

Ośrodek w Długiem był także miejscem zawodów dziecięcych, na które przybyło ok. 200 dzieci ze świetlic Stowarzyszenia i terenu woj. lubuskiego. Odbyły się biegi na różnych dystansach, konkurencje sportowe. Transport i nagrody sfinansowane były z budżetu  Miasta Gorzowa Wlkp.

Gala "Człowiek - Człowiekowi 2016" Data dodania: 2016-06-27

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna  i Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej  - Organizatorzy Gali wręczenia statuetek XVII edycji Nagrody  "Człowiek – Człowiekowi 2016" przez Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej – J. E. Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego informują o  uroczystości, która odbędzie się w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. dnia 7 kwietnia A.D. 2016 o godz. 18.00.

Lista tegorocznych Laureatów z uzasadnieniem:

Kategoria indywidualna:

Zofia Kempka (Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe św. Pawła w Zielonej Górze)

Pani Zofia od 1996 roku posługuje przy chorych w ich domach jako wolontariusz niemal każdego dnia. Niesie im pomoc medyczną, ale także społeczną, psychiczną, duchową. Jest z chorymi do samego końca, towarzyszy im oraz ich rodzinom w najtrudniejszych chwilach życia. Nigdy nie odmawia pomocy i nigdy nie oczekuje za nią podziękowań. Jest oddana swojej posłudze całym sercem. 

Irena Witkowska (Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.)

Pani Irena podjęła pracę wolontarystyczną w Hospicjum św. Kamila od samego początku, czyli od 1993 roku. Jest bardzo zaangażowana w pracę hospicyjną, zarówno przy chorych, jak i w propagowaniu działań placówki, idei hospicyjnej, a także pozyskiwaniu środków na działalność hospicjum. Wszelkie jej działania są wykonywane nieodpłatnie i z wielkim zaangażowaniem. 

Wacława Wąsik (Parafia pw. Św. Urbana I w Zielonej Górze)

Pani Wacława od 30 lat posługuje ludziom w potrzebie, w różnych sytuacjach ich życia. Jest dyspozycyjna 24 godziny na dobę. Pomaga chorym, cierpiącym, samotnym, opuszczonym, wierzącym i niewierzącym. Wiele osób przez swoją posługę doprowadziła do sakramentu pojednania z Bogiem. Niejednokrotnie nadała sens i wiarę w życie osobom zagubionym.  

Maria Siwiak (Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym)

Pani Maria od 1982 roku jest dyspozycyjna na rzecz pomocy swojemu Kościołowi Parafialnemu każdego dnia. Jest nieocenionym wsparciem w działaniach parafialnych na rzecz ubogich i potrzebujących. Jej życie zawsze jest ukierunkowane na drugiego człowieka. Jest oddana, uczciwa, prawa, skromna i pełna poświęcenia dla innych. 

Józefa Kolba (Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.)

Pani Józefa od ponad 13 lat posługuje wolontarystycznie w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. Udziela pomocy w postaci odzieży, obuwia, mebli itp. blisko 3 tysiącom rodzin miesięcznie. Jej posługa wynikająca z wiary katolickiej oraz z bezinteresownej miłości do bliźniego sprawia, że wielu ubogich i potrzebujących otrzymuje konkretną pomoc.  

Teresa i Janusz Łowigus  Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Państwo Teresa i Janusz od 15 lat aktywnie udzielają się w ruchu trzeźwości w naszej diecezji. Organizują rekolekcje i pielgrzymki trzeźwości. Niezmordowanie świadczą o uzdrowieniu w Chrystusie. Zgromadzili do pracy na rzecz trzeźwości liczne grono wolontariuszy. Dzięki swoim talentom i posłudze przyprowadzili do Boga wiele zrezygnowanych małżeństw.

Kategoria darczyńca (firma): 

Agro Biznes Sularz Rudnicki (Wnioskodawca: Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.)

Firma Agro Biznes Sularz Rudnicki od 1993 roku przekazała na rzecz Hospicjum św. Kamila ok. 300 tys. zł. Przedsiębiorstwo systematycznie wspiera działalność hospicyjną, wychodząc z inicjatywą pomocy i nie oczekując w zamian żadnych podziękowań. Ponadto właściciele firmy wspierają liczne inicjatywy Kościoła diecezjalnego na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. 

PPPH Lamix, Prezes Mirosław Laszko (Wnioskodawca: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej)

Firma Lamix od wielu lat wspiera finansowo oraz rzeczowo w postaci artykułów higienicznych działalność nie tylko Caritas Diecezjalnej i Parafialnych Zespołów Caritas, ale także innych stowarzyszeń i fundacji w naszej diecezji. Właściciel firmy Pan Mirosław jest osobą, dla której działalność charytatywna wypływa z przykazania miłości względem bliźniego. Jest życzliwy oraz otwarty na różne formy pomocy na rzecz ubogich, bezdomnych, potrzebujących.

Wśród gości, którzy potwierdzili swoja obecność będą m.in.

J. E. Ks. Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – Tadeusz Lityński

Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

Pani Małgorzata Domagała – Starosta Powiatu Gorzowskiego

Pan Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Pani Agnieszka Stanisławska – Sekretarz Miasta Gorzowa Wlkp.

Panie  Halina Kunicka i  Grażyna Wojciechowska – Radne Miasta Gorzowa

Pani Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pani Justyna Pawlak- Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Pan Daniel Olejniczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Pan Roman Rutkowski – Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Pani Irena Olszewska - Wicedyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Pani Ewa Hornik – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Pan Sławomir Klusek – Lubuski  Komendant  Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej

Pan Krzysztof Strzyżykowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

 

 

NAGRODA „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2016” - XVII edycja Data dodania: 2016-06-27

 

Nagroda "CZŁOWIEK – CZŁOWIEKOWI" w formie statuetki jest wręczana przez Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej – J. E. Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.
 
Głównym przesłaniem statuetki jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem pomagają innym, rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w Diecezji.
 
Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach:
O terminie wręczenia statuetek Człowiek Człowiekowi 2016 poinformujemy w stosownym czasie.
Wnioski można pobrać rowniez ze strony diecezjalnej Caritas:www.caritas.zgora.pl oraz www.bratkrystyn.pl.
 
Wnioski wraz z ew. załącznikami należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 11 marca 2016 roku:
 
Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. / fax 95/7201475
e-mail: biuro@bratkrystyn.pl
 
lub
 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
tel. 600 990 377
e-mail: amfedurek@caritas.pl

 

Zapytanie ofertowe Data dodania: 2016-06-13

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KADRY DO PRZEPROWDZENIA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W CENTRUM INTEGRAJI SPOŁECZNEJ

Stowarzyszenie pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna  w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ulicy Słonecznej 63 zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie  zajęć reintegracji zawodowej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej:

 1. PSYCHOLOG:
  1. Przeprowadzenie diagnozy uczestników Centrum Integracji Społecznej po 2 godziny każdy, 
  2. Przeprowadzenie zajęć psychologicznych w postaci warsztatów grupowych dla 4 grup po 85 godzin dla każdej,
  3. Przeprowadzenie psychologicznego wsparcia indywidualnego dla 48 uczestników CIS po 20 godzin każdy.
 
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać na formularzach ofertowych, które są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Słonecznej 63  w Gorzowie Wlkp.
 
Uszczegółowione zapytanie ofertowe znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia. Ceny usług powinny być podawane w kwocie brutto, oferty powinny być złożone w biurze Stowarzyszenia znajdującego się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 63 do 22 czerwca 2016r. do godz.15.00.
 
Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Danuta Ambrożewicz 957201840.
Anulowanie postępowania dotyczącego zamówienia na przeprowadzenie diagnozy Data dodania: 2016-06-10

Anulowanie postępowania dotyczącego 

zamówienia na przeprowadzeniediagnozy, zajęć psychologicznych w postaci warsztatów grupowych oraz psychologicznego wsparcia indywidualnego uczestników CIS w ramach realizacji projektu pn. "Ekonomia Społeczna z Sukcesem",  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet VII Nowoczesna edukacja,  Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projektu realizowane poza formułą ZIT.
 
Zamawiający – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. anuluje postępowanie  z dnia 1.06.2016r. na przeprowadzenie diagnozy, zajęć psychologicznych w postaci warsztatów grupowych oraz psychologicznego wsparcia indywidualnego uczestników CIS z przyczyn formalnych.
 
Zamawiający informuje, że z dniem 13.06.2016r. zostanie ponownie ogłoszone postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Biwak wiosenny Seniorów w Długiem Data dodania: 2016-05-25

Dnia 21 maja 2016 roku -  ramach projektu pt. „Aktywni i radośni  w jesieni życia” - grupa 25 seniorów wzięła udział w jednodniowym biwaku wiosennym w Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym w m. Długie. Program wypełniły spacery: po lesie wokół Jeziora Długie i po plaży Jeziora Lipie, zabawy ruchowe, tańce przy orkiestrze, śpiewy biesiadne przy ognisku. Uśmiechy nie schodziły seniorom z twarzy!

Biwak współfinansowano ze środków Województwa Lubuskiego.

Działania towarzyszące PO PŻ Data dodania: 2016-05-11

Działania towarzyszące PO PŻ


Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna realizuje warsztaty z zakresu programów edukacyjnych, dietetyczne, kulinarne oraz edukacji ekonomicznej w ramach działań towarzyszących  Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 -2020  finansowanego ze środków Pomoc Żywnościowa Najbardziej Potrzebującym.

Celem działań towarzyszących  jest  przekazanie wiedzy dotyczącej znaczenia odżywiania w funkcjonowaniu organizmu, zasad racjonalnego, zdrowego i ekonomicznego żywienia oraz  niemarnowania żywności.  Prowadzone są zajęcia z zakresu nauki tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, warsztaty ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny. Uczestnicy zapoznawani są  ze sposobami przechowywania żywności w celu ograniczenia straty wartości odżywczych. Poznają podstawy ekonomii żywienia, planują budżet domowy i wydatki na żywienie.  Wdrażają się do prowadzenia zdrowego trybu życia polegającym na odpowiednim  doborze produktów w odpowiedniej ilości oraz świadomości co trzeba zrobić, by zachować równowagę pomiędzy kaloriami, które pochłaniają, a tymi, które spalają.   Przygotowują zdrowe, sezonowe,  tanie posiłki, ćwiczą zasady estetycznego i właściwego przygotowania posiłków, sposobu ich podawania  i nakrycia stołu. Często warsztaty kończą się wspólną degustacją przygotowanych potraw.

 W działaniach towarzyszących uczestniczą  osoby zakwalifikowane  do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ.

 Serdecznie zapraszamy

 

Przestępczość wobec osób starszych - zapraszamy na wykład! Data dodania: 2016-03-15
Stowarzyszenie im. Brata Krystyna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Seniorów na wykład st. aspiranta Tomasza Roszko (Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.) pt. „Przestępczość wobec osób starszych. Fakty i profilaktyka - rola Policji i innych służb”, który odbędzie się dnia 22 marca 2016 roku, o godz. 16.30 w Sali Wykładowej Stowarzyszenia przy ulicy Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp. Tematyka Wykładu: 1/ Przestępstwa wobec osób starszych. najczęstsze przykłady przestępstw, oszustw, dyskryminacji seniorów. 2/ Profilaktyka czyli jak postępować by uniknąć narażenia na przestępstwo? 3/ Ochrona osób starszych przez Policję i inne instytucje państwowe. 4/ Obowiązki Państwa i rodziny wobec osób starszych. 5/ Pytania i odpowiedzi. Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie do dnia 21 marca (poniedziałek) 2016 roku pod nr tel. 95/7201475 (9.00-16.00). Wykład realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
Statystyki Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016 Data dodania: 2016-03-02

 W dniach 22-27 lutego w Tygodniu Pomocy Pokrzywdzonym Pzestępstwem do róznych punktów swiadczenia pomocy zgłosiła sie rekordowa liczba 271 osób!

  Poniższa tabela pokazuje zainteresowanie pokrzywdzonych scedowane głównie na pomocy prawnej i wsparcia osób pierwszego kontaktu i psychologicznego.

Dziękujemy wszystkim zaangazowanym osobom i podmiotom, które wzięły udział w Tygodniu Pokrzywdzonych! 

Specjalista

Liczba osób z terenu Gorzowa Wlkp. oraz gmin: Deszczno, Kłodawa, Santok, Bogdaniec

Pomoc psychologiczna (26 osób) i osób pierwszego kontaktu (117 osób)

143

Pomoc prawna: radca prawny, adwokaci, komornik, prokuratorzy (106 osób)

Szkolenia prawne w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy i w Ośrodku interwencji Kryzysowej  (14 osób)

120

Policja

3

Kuratorzy zawodowi ds. dorosłych oraz ds. rodzinnych i nieletnich

5

Ogółem

271

Informacja telefoniczna

80

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM w GORZOWIE WLKP. Data dodania: 2016-02-20

 Harmonogram Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 22 – 27 lutego 2016 r.

Realizacja – Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul 

 

Dzień tygodnia - Dyżur specjalisty i miejsce realizacji

Poniedziałek 22.02.2016

Wtorek   23.02.2016

Środa  24.02.2016

9.00 - 11.00 Kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 63,

pokój nr 1 Gorzów Wlkp.

9.00 -11.00  Spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej

Stowarzyszenie im. Brata krystyna

ul. Słoneczna 63 pok. nr 1   Gorzów Wlkp.

 11.00 – 15.00 Adwokat

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 63,

pokój nr 1   66-400 Gorzów Wlkp.

 

9.00 - 11.00 Kurator zawodowy ds. dorosłych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

ul. Słoneczna 63, pokój nr 1

66-400 Gorzów Wlkp.

11.00 -13.00 Adwokat

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

ul. Słoneczna 63, pokój nr 1

66-400 Gorzów Wlkp.

13.00 - 15.00  Radca prawny

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

ul. Słoneczna 63, pokój nr 1

66-400 Gorzów Wlkp.

16.15 - 19.15 Warsztaty prawne, szkoleniowo -  konsultacyjne dla podopiecznych

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy ul. Okrzei 39

66-400 Gorzów Wlkp.

10.00-12.00 Prokurator

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63,

pokój nr 1

66-400 Gorzów Wlkp.

12.00-15.00 Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 63,

pokój nr 1