Żółty Talerz – wydarzenia w świetlicy środowiskowej „Słoneczna”

6 marca odbyły się zajęcia pod hasłem „Nie głoduj, bądź aktywny i szczupł

Głównym celem zajęć było poznanie składników, które powinny znaleźć się w prawidłowo skomponowanym jadłospisie. W ramach celów szczegółowych zrealizowano zadania:

 wykonywanie doświadczeń z substancjami, które mają odczyn kwaśny, obojętny, zasadowy;

 poznanie wpływu różnych substancji na zdrowie;

 znaczenieaktywnościfizycznejnafunkcjonowanieludzkiegoorganizmu;

 zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń z różnymi substancjami;

 Uczestnicy zastanawiali się jaki wpływ ma właściwe żywienie oraz aktywność fizyczna na to jak funkcjonuje organizm? 

Analizowali  korzyści z aktywności sportowej takie jakmniejszeryzykopowstania nadwagi i otyłości oraz większa wydolność organizmu.
 

20 marca odbyły się zajęcia pod hasłem „10 zasad zdrowego żywienia”
 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z piramidą żywienia, zasadami zdrowego żywienia oraz dokonywali analizy własnego sposobu żywienia.

Omówiona została rola  poszczególnych składników odżywczych w diecie człowieka – białka, tłuszcze, węglowodany

Uczestnicy mieli za zadanie przygotować własne piramidy żywienia, aby przypominały im o ważności zdrowej diety.

Ćwiczyli układanie jadłospisów, uczyli się analizować etykiety .

Przeprowadzona została burza mózgów dotycząca własnego sposobu odżywiania –  co jest korzystne, a co należy wyeliminować.

Pod koniec szkolenia uczestnicy podzielili się własnymi refleksjami na temat sposobów żywienia oraz pomysłami na zdrowe posiłki.