REGIONALNY OŚRODEK SPOŁECZNO – ZAWODOWY I OBYWATELSKI

Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO)
 (wejście od strony postoju taksówek)ul. Słoneczna 6366 – 400 Gorzów Wlkp.tel. 95/7225 440fax 95/7201 475e-mail: biuro@bratkrystyn.pl Ośrodek oferuje następujące bezpłatne usługi od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 w następujących dziedzinach:

  • pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych, sądowych i obywatelskich (w tym reprezentowanie petentów w tych instytucjach);
  • pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych (pozwów, podań, próśb, odwołań, cv, listów motywacyjnych, itd);
  • porady prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, lokalowego i pracy;
  • udzielanie informacji o różnych formach i instytucjach pomocy społecznej i innych zaufania publicznego, o telefonach i adresach;
  • wsparcie psychologiczne oraz terapia osób uzależnionych i ich rodzin;
  • poradnictwo rodzinne;
  • pomoc rzeczowo – żywnościowa (skierowania do Działu Pomocy Rzeczowo – Żywnościowej).

   Równocześnie w tych samych godzinach działa Lubuska Infolinia Obywatelska nr 0800 215 400 (bezpłatna z telefonów stacjonarnych i sieci Orange).    Czynny jest nasz Lubuski Portal Obywatelski www.obywatel.bratkrystyn.pl jako źródło informacji obywatelskiej. Pracownicy i współpracownicy ROSZiO to:°         Kierownik urzęduje w dni powszednie w godz. od 8.00 do 16.00°         Doradcy urzędowo – obywatelskich i socjalnych – 3 osoby (urzędują w ROSZiO i Infolinii w dni powszednie od 8.00 – 18.00); rzecznictwo interesów petentów w urzędach i instytucjach (w dni powszednie od 10.00 – 14.00)°         Prawnik – porady ustne (wtorki 11.00 – 13.00); w ciągu tygodnia poradami zajmują się doradcy po konsultacjach z prawnikami°         wolontariusze: terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, doradca rodzinny (telefoniczne umawianie na spotkania)