Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie
10. PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJANSTWA I POLSKOŚCI Data dodania: 2022-08-31

Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze, parafie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz organizatorzy wykonawczy zapraszają na  

10. PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA I POLSKOŚCI W MĘDZYRZECZU 

10 WRZEŚNIA 2022 R.

„Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci”

Ks. Dr Bolesław Domański, Pięć Prawd Polaków,  Berlin 1938 r.

PROGRAM:

 

 9.30

♦przywitanie na Zamku Królewskim w Międzyrzeczu; wprowadzenie kompani Wojska Polskiego z udziałem orkiestry wojskowej oraz klas mundurowych; wspomnienie bohaterów walk o niepodległość z ceremoniałem wojskowym;

♦przekazanie relikwii św. Krystyna ks. Biskupowi Diecezjalnemu Tadeuszowi Lityńskiemu przez delegata Archidiecezji w Ołomuńcu Jerzego Veita;

♦przekazanie relikwii Staroście Powiatu Międzyrzeckiego Agnieszce Olender i Burmistrzowi Międzyrzecza Remigiuszowi Lorenzowi przez ks. Biskupa;

♦przekazanie relikwii Dyrektorowi Muzeum Andrzejowi Kirmielowi przez Burmistrza Miasta;

♦modlitwa przy relikwiach; salut armatni na cześć św. Brata Krystyna;

10.00

♦słowo wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka;

♦konferencja Ministra Nauki i Edukacji prof. Przemysława Czarnka nt. „Historia i teraźniejszość”;

10.30

♦poczęstunek na placu zamkowym;

11.30

♦przemarsz pielgrzymów do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski z udziałem wojska, klas mundurowych i orkiestry wojskowej;

12.30

♦Msza Święta w sanktuarium pod przew.  JE ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego;

14.00

♦posiłek na placu przy sanktuarium.

     

 

Zamek Królewski w Międzyrzeczu, wzniesiony w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego na dawnych wałach grodu księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego, miał strategiczne znaczenie w obronie terytorium Polski.

W 1426 roku na tym zamku, król Władysław Jagiełło wysłuchawszy mszy świętej przyjął przysięgę załogi zamku.

W 1520 roku heroiczna obrona zamku, przed nacierającą 10-cio tysięczną najemną armią, zmierzającą z Rzeszy by wesprzeć krzyżaków w ostatniej wojnie polsko- krzyżackiej, znacząco przyczyniła się do polskiego zwycięstwa w tej wojnie.

W 1974 roku na zamku gościł pierwszy elekcyjny król polski Henryk Walezy - w drodze z Francji do Krakowa, aby objąć tron Polski.

W połowie XVII wieku zamek został zdewastowany przez wojska szwedzkie i Brandenburczyków, tak że później nie służył już jako warownia ani urząd starostwa międzyrzeckiego.

Obecnie jednak, wartości historyczne i symbolika zamku międzyrzeckiego wymownie kształtują patriotyzm Polaków, w szczególności Lubuszan.

 

Gród w Międzyrzeczu należy do najstarszych misyjnych ośrodków chrześcijaństwa w Polsce. Przebywał w nim św. Wojciech, który opodal grodu w 996 roku założył pierwszy klasztor w Polsce. 13 listopada 1003 roku, pełniąc misję ewangelizacyjną, w klasztorze zginęli podczas napadu bracia zakonni - Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Zostali kanonizowani w następny roku przez papieża Jana XVIII jako Pierwsi Świeci Męczennicy Polski. Do grobu świętych licznie przybywali pielgrzymi z Polski i innych krajów. Międzyrzecz stał się ośrodkiem misyjnym, z którego liczni misjonarze wyprawiali się na ewangelizację ludów pogańskich. 

Ze względu na działania wojenne, trumny ze szczątkami (relikwiami) świętych wywieziono do Gniezna. W 1038 roku spoczęły w katedrze św. Wita w Pradze. Po II wojnie światowej relikwie świętych – po części – powróciły do Międzyrzecza; odbierają cześć w kościele św. Jana Chrzciciela oraz w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

Relikwie św. Brata Krystyna – syna ziemi międzyrzeckiej, w 1128 roku zostały przeniesione di katedry w Ołomuńcu. Do dzisiaj św. Krystyn jest jednym z głównych patronów katedry i archidiecezji ołomunieckiej.

Już wkrótce, 10 września br., staraniem JE ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego, relikwie św. Brata Krystyna, powrócą po dziesięciu wiekach z Ołomuńca do Międzyrzecza. Spoczną one na międzyrzeckim Zamku Królewskim, w odtworzonej kaplicy zamkowej.

Brat Krystyn w klasztorze służył przy ołtarzu i był kucharzem, jako kilkunastoletni brat-laik. Zginął broniąc klasztoru i zakonników, uświęcił się żyjąc z innymi we wspólnocie wiary.

Zamek Królewski wraz z kaplicą zamkową i relikwiami młodego męczennika Krystyna, które w niej spoczną, będzie symbolem prawdy o Polsce i Polakach – o tym, że ofiarna miłość do Ojczyzny czerpie siłę wiary. 


Patronat pielgrzymki: JE ks. Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krysryna w Gorzowie Wlkp., Bractwo św. Józefa w Gorzowie Wlkp., parafie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Starostwo Powiatowe w Miedzyrzeczu, Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Lubuski Kurator Oswiaty, Miedzyrzecki Ośrodek Kultury

Informacje organizacyjne:

♦zgłoszenia grup/informacje: e-malową: brat.krystyn2021@gmail.com , kom. 502 494 646, tel. 95 720 14 75,

♦parkingi: dla samochodów i autobusów znajdują się przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich przy Hali Widowiskowo-Sportowej oraz przed Cmentarzem Komunalnym (najlepiej wysiąść z autobusu przy zamku); samochody osobowe mogą parkować na terenie całego miasta

 

Materiały injformacyjne do pobrania: