Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie
ZMIANA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA GŁÓWNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ PUNKTÓW LOKALNYCH W KOSTRZYNIE, Data dodania: 2020-03-26

W związku z trudną sytuacją jaka zaistniała oraz kierując się Państwa rekomendacją dotyczącą zminimalizowania osobistej styczności osób pierwszego kontaktu oraz specjalistów z beneficjentami projektu  wprowadzamy czasową zmianę formy udzielania pomocy przez specjalistów.

Pomoc specjalistów świadczona będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, skype)

Nawiązanie kontaktu ze specjalistą będzie odbywało się w następujący sposób:

Ośrodek Okręgowy w Gorzowie Wlkp. – tel. 95 7 22 54 40

osoba pierwszego kontaktu po przyjęciu danych beneficjenta przekaże dane kontaktowe specjaliście, który nawiąże kontakt zdalny oraz udzieli niezbędnej pomocy (godziny funkcjonowania Ośrodka Głównego nie ulegają zmianie).

Punkty Lokalne

Punkt Lokalny  w  Słubicach  – tel.  505 301 857

Punkt  Lokalny w  Sulęcinie  – tel.  531 124 811

Punkt Lokalny  w  Kostrzynie  - tel.  505 301 857

Punkt Lokalny  w  Międzyrzeczu – tel.  660 672 959

Punkt Lokalny  w  Strzelcach Krajeńskich – tel.  660 078 017

Osoba pierwszego kontaktu po przyjęciu danych beneficjenta przekaże dane kontaktowe specjaliście, który nawiąże kontakt zdalny oraz udzieli niezbędnej pomocy (godziny funkcjonowania Punktów Lokalnych  nie ulegają zmianie).

Każdy specjalista będzie kontaktował się z osobami pokrzywdzonymi, które zgłosiły się do osób pierwszego kontaktu w Punktach Lokalnych oraz w Ośrodku Głównym. W przypadku konieczności sporządzenia jakichkolwiek pism sposób taki umożliwi przeprowadzenie wywiadu z beneficjentem projektu i uzyskanie niezbędnych informacji do przygotowania dokumentacji (pozwy, wnioski, pisma procesowe).  Następnie dokumenty będą wydawane  bezpośrednio przez osoby pierwszego kontaktu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio beneficjentowi.

Dodatkowo w Ośrodku Głównym wydzielone zostało pomieszczenie, w którym utworzono stanowisko umożliwiające kontakt ze specjalistą w ramach bezpośredniej rozmowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W tym celu przeznaczony został komputer przenośny wyłącznie do tego rodzaju  kontaktów, wyposażony w niezbędny sprzęt audio i wideo umożliwiający prowadzenie rozmów za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Jednocześnie utworzony został odrębny profil nazwany – POMOC POKRZYWDZONYM – który może służyć do nawiązania kontaktu. Podobne profile utworzone zostały przez specjalistów świadczących pomoc w ramach projektu.

 Potwierdzenie udzielenia pomocy przez specjalistów za pomocą komunikacji na odległość będzie odnotowywane w części B wniosku.

 

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Augustyn Wiernicki