Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie
XVIII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Z. Petri - Memorial 2018 Data dodania: 2018-05-30

 XVIII WIOSENNE
BIEGI PRZEŁAJOWE
im. ZBIGNIEWA PETRI  
Memoriał 2018

Organizator: Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wypoczynkowy „Orła Białego” w Długiem gm. Strzelce Krajeńskie

 

1.       Termin, zawodów:  02 czerwca 2018 r. (sobota)

2.       Miejsce zawodów : Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy Długie, ul. Turystyczna 14  66-500 Strzelce Krajeńskie

3.       Program:

9.00 – 11.30 – Rejestracja zawodników

11.50 – Uroczyste otwarcie XVIII Wiosennych  Biegów Przełajowych

12.00 - Bieg Główny mężczyzn – 5 km

ok. 12.45 – Bieg Główny kobiet – 2 km

13.00 Posiłek dla wszystkich zawodników po ukończonym biegu

 

O godz. 10.30 rozpoczęcie zawodów biegowych dla dzieci w kat:

Klasy I – III dziewcząt – 100 m

Klasy I – III chłopców – 100 m

Klasy IV – VI dziewcząt – 200 m

Klasy IV – VI chłopców – 200 m

Klasy VII i Gimnazjum dziewcząt – 400 m

Klasy VII i gimnazjum chłopców – 400 m

ok. 14.30 – uroczyste wręczenie uczestnikom medali, pucharów, dyplomów i nagród; losowanie nagród;

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Biegów.

4.       Uczestnictwo: Prawo startu w biegu głównym mają zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat oraz posiadają aktualne badania lekarskie.

5.       Klasyfikacja biegu głównego: Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

 Mężczyźni  (bieg główny - 5 km)

°         M20 (16-29 lat)                                                                 

°         M30 (30-39 lat)                                                                 

°         M40 (40-49 lat)

°         M50 (50-59 lat)

°         M60 (60-69 lat)

°         M70 (70–79 lat)

°         M80 (80 lat i starsi)

Kobiety  (bieg - 2 km)

°         K20 (16-29 lat )

°         K30 (30 lat i 39)

°         K40 (40 lat i starsze)

°         K50 (50 lat i starsze)

°         K60 (60 lat i starsze)

Kategorie biegów dziecięcych:

Klasy I – III dziewcząt – 100 m

Klasy I – III chłopców – 100 m

Klasy IV – V dziewcząt – 200 m

Klasy IV – V chłopców – 200 m

Klasy VI – VII dziewcząt – 400 m

Klasy VI – VII chłopców – 400 m

Klasy  Gimnazjum dziewcząt – 800 m

Klasy Gimnazjum chłopców – 800 m

6.       Nagrody:

a/ medale, puchary i dyplomy oraz nagrodę pieniężną otrzymują zawodnicy za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji ogólnej mężczyzn i kobiet;

b/ w poszczególnych kategoriach wiekowych dziecięcych laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują puchar, medal, dyplom, nagrodę;

c/ nagrodę – upominek otrzymają najmłodszy i najstarszy zawodnik;

d/ wszyscy dorośli uczestnicy biegu głównego, którzy ukończą bieg - wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

7.       Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność. Nie pobieramy wpisowego za udział w biegach.

Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 9:00 do 11.30.