Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home/bratkrystyn/ftp/index.php on line 39

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 22

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 25

Warning: in_array() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 27
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim »
Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie / 

DOFINANSOWANIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU "OJCOSTWO - PRZYGODĄ ŻYCIA" # 19 CZRWCA 2022R. ZAPRASZAMY NA GRĘ MIEJSKĄ "PRZYGODA Z TATĄ" Z OKAZJI DNIA OJCA


Gorzów Wielkopolski, dnia 15 czerwca 2022 roku 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu w Gorzowie Wlkp. otrzymało DOTACJĘ Z MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach Programu „Ojcostwo - Przygoda życia” w kwocie 65 950,00 PLN na realizację zadania publicznego pt.: »Organizacja gry miejskiej „Przygoda z tatą” w ramach Programu "Ojcostwo – Przygodą życia”«

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim  ZAPRASZA DZIECI WRAZ Z OJCAMI (dziadkowie też mile widziani) do udziału w grze miejskiej „PRZYGODA Z TATĄ” odbywającej się z okazji DNIA OJCA , a wszystkich gorzowian do kibicowania uczestnikom.

Spotykamy się w niedzielę 19 czerwca br. o godz. 15.00 w Gorzowie Wlkp. przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego (róg ul. Orląt Lwowskich i Estkowskiego).  

Uczestnicy poproszeni zostaną o zorganizowanie się w drużyny rodzinne (3-6 osobowe), które przystąpią do rywalizacji na zasadach, które zostaną im przedstawione. Mile widziana wcześniejsza rejestracja dostępna pod tym linkiem:

 

epbf.nazwa.pl/pub2022/tata/

Przebieg gry podporządkowany będzie tematowi przewodniemu, tj.: „Razem z tatę podążamy śladami polskiej historii”. Każda drużyna otrzyma mapę miasta z wylosowaną przez siebie trasą i zadania do niej przypisane. Na mapie zaznaczone będą obiekty i wydarzenia związane z historią miasta, oraz przystanki, po dotarciu do których drużyny zapoznają się z zadaniami do wykonania. Będą to niejednorodne zadania o zróżnicowanym poziomie trudności. Zwycięscy gry zostaną odpowiednio uhonorowani, jednak nagród nie zabraknie dla żadnego z uczestników. Uroczyste zakończenia gry miejskiej „Przygoda z Tatą” nastąpi ok. godz. 18.00 na Starym Rynku, przy Katedrze.

 Przebieg gry podporządkowany będzie tematowi przewodniemu, tj.: „Razem z tatę podążamy śladami polskiej historii”. Każda drużyna otrzyma mapę miasta z wylosowaną przez siebie trasą i zadania do niej przypisane. Na mapie zaznaczone będą obiekty i wydarzenia związane z historią miasta, oraz przystanki, po dotarciu do których drużyny zapoznają się z zadaniami do wykonania. Będą to niejednorodne zadania o zróżnicowanym poziomie trudności. Zwycięscy gry zostaną odpowiednio uhonorowani, jednak nagród nie zabraknie dla żadnego z uczestników. Uroczyste zakończenia gry miejskiej „Przygoda z Tatą” nastąpi ok. godz. 18.00 na Starym Rynku, przy Katedrze.

 O stronę merytoryczną wydarzenia zadba Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemi Gorzowskiej”.

Gorzowska gra miejska wpisuję się w grę miejską ogólnopolską „Przygoda z Tatą”, zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym roku odbędzie się w ty samym czasie w 15 miastach wojewódzkich.  Prekursorem tego wydarzenia była ubiegłoroczna gra miejska „Przygoda z Tatą” w Warszawie - zorganizowana również przez MRiPS.

Wydarzenia gier miejskich „Przygoda z Tatą” są elementem kampanii afirmującej ojcostwo pod hasłem "Ojcostwo - przygoda życia". Ich celem jest również budowanie pozytywnego wizerunku ojca i wzmacnianie więzi rodzinnych w oparciu o szacunek i zaufanie.

Dzień Ojca połączony z udziałem w grze miejskiej "Przygoda z Tatą" to okazja do wspólnego spędzanie czasu i rodzinnej przygody, ale także do poznawania miejscowych atrakcji, ciekawych historycznie miejsc i budowania w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH OJCÓW Z DZIEĆMI DO UDZIAŁU W GRZE MIEJSKIEJ, KTÓRA PRZYPOMNI, JAK WAŻNA JEST ROLA TATY.


 


czytaj więcej »

KONKURS GRANTOWY WOJEWODY LUBUSKIEGO - 2022 R.


czytaj więcej »

Grant Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu PAJACYK - pomoc psychospołeczna.


czytaj więcej »

Dotacja Fundacji Solidarności Międzynarodowej

DOTACJA FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ w kwocie 221 500 PLN na realizację projektu pt.: „Pomoc bez granic – Kompleksowy program wsparcia osób przybywających do Polski w związku z agresją zbrojną na Ukrainie” .

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. realizuje ww. projekt w ramach Programu „Wsparcie Demokracji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP”.

W ramach projektu zaplanowano działania wspierające osoby represjonowane - obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj ze względu na trwającą wojnę:

  • utworzenie i prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski;
  • pomoc prawną;
  • pomoc psychologiczną/psychopedagogiczną/pedagogiczną;
  • doradztwo zawodowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy;
  • pomoc rzeczową w zakresie środków czystości, żywności, biletów komunikacji miejskiej, odzieży, zabawek, wyposażenia szkolnego.

Walorem podstawowym projektu jest kompleksowość świadczonej pomocy oraz objęcie jego zakresem całych rodziny – oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i do dzieci.

Realizacja projektu umożliwi uchodźcom przyjeżdżającym z Ukrainy skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Zamierzamy towarzyszyć osobom zgłaszającym się po pomoc w wychodzeniu z sytuacji trudnej, kryzysowej aż do momentu rozwiązania, stanięcia na nogi, samodzielności w obcym kraju.

Projekt na pierwszym miejscu stawia beneficjenta i ma mu do zaoferowania szeroki wachlarz pomocy w różnych aspektach życia.

Każdy obywatel Ukrainy zgłaszający się do utworzonego Centrum Informacyjnego zostanie objęty pełną, bezpośrednią, natychmiastową pomocą i wsparciem.

Osoby zgłaszające się po pomoc są w skrajnej sytuacji materialnej i emocjonalnej – przeżywają ogromną traumę, z którą bez pomocy nie mają możliwości poradzenia sobie. Kompleksowa pomoc w ramach projektu pozwoli na powrót do aktywności życiowej i zawodowej w nowej politycznej rzeczywistości.

Projekt dofinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji Solidarności Międzynarodowej ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Gorzów Wielkopolski, dnia 01 kwietnia 2022 r.

 

 


 


czytaj więcej »

DOTACJA FIRMY SC JOHNSON W KWOCIE 4360 PLN

 

DOTACJA FIRMY SC JOHNSON W KWOCIE 4360 PLN na zakup pralek automatycznych oraz automatycznej suszarki do prania w celu doposażenia miejsc zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu w Gorzowie Wielkopolskim od chwili założenia w 1992 roku działa ponad wszelkimi podziałami i jako organizacja współpracuje ze wszystkimi, którzy z dobrej woli pragną realizować statutową misję Stowarzyszenia, która jest:

„Niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują”.

Już od pierwszych dni agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, przystąpiliśmy do organizowania pomocy rzeczowej i żywnościowej na rzecz uchodźców z Ukrainy jak i potrzebujących pozostających na jej terenie.

W naszym ośrodku w Długiem jak również w prowadzonej przez nas noclegowni w Gorzowie, obecnie gościmy blisko 150 uchodźców, w większości kobiet – w tym matek z dziećmi. Dzięki środkom finansowym, rzeczowym i żywnościowy pochodzącym z darów naszego ofiarnego społeczeństwa i instytucji możemy zapewnić im godne warunki zakwaterowania i wyżywienia oraz profesjonalnej opieki nad najmłodszymi dziećmi. Starszym dzieciom i młodzieży stworzymy warunki do kontynuowania edukacji w szkołach, a dorosłym pomożemy w podejmowaniu pracy zarobkowej – w tym na rzecz ich własnej społeczności.

Dzięki inicjatywie SC Johnson – firmy rodzinnej pracującej również dla wyższego celu, dla lepszego świata – jako jedni z wielu otrzymaliśmy dotację na realizację zaplanowanego celu, jakim była poprawa warunków bytowych uchodźców poprzez zakup sprzętu umożliwiającego zadbanie o czystość i higienę. Środki finansowe w wysokości 4360 złotych z otrzymanej dotacji oraz nasze własne umożliwiły zakupienie dwóch wydajnych pralek automatycznych oraz suszarki automatycznej do prania.  

Ponadto dzięki uzyskanym rabatom od sprzedawców, którzy również chcieli mieć swój wkład pomocy dla uchodźców zakupiliśmy dodatkowo: trzy kuchenki elektryczne, mikser, dwa czajniki elektryczne oraz maszynkę do strzyżenia włosów.

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 marca 2022 r.czytaj więcej »

Realizujemy projekt wspólfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej


czytaj więcej »

Podziękowanie Fundacji PGE za otrzymaną darowiznę


Realizujemy projekty finansowane z Funduszu Sprawiedliwości - w latach 2020-2022czytaj więcej »

Aktywnie przez całe życie

 

 

"AKTYWNIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

 

 

 

Projekt nr RPLB.07.03.00-08-0019/20, współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga społeczna, Działanie 7.3 - Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Realizowany w partnerstwie  Związku Organizacji Pomocowych oraz Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

 

Projekt pt.: "Aktywnie przez całe życie" realizowany od 01.10.2020 r. do 31.03.2022 r.  jest formą na przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społeczno-zawodowemu.

Narastający problem usług opieki nad dziećmi/wnukami oraz osobami niesamodzielnymi przyczynia się do utrzymującego wykluczenia społecznego, w grupie mieszkańców województwa lubuskiego, osób powyżej 50 roku życia, które zostały wykluczone z rynku pracy - bardzo często z uwagi na sprawowanie opieki nad swoimi wnukami lub kimś bliskim z otoczenia, a które chciałyby się aktywizować.

Projekt zakłada:

  • wzorcową ścieżkę tj. aktywizację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych diagnoz, które w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczynią się do odnalezienia na rynku pracy, w tym w spółdzielczości socjalnej,

 

  • komplementarne działania dla uczestnika projektu i otoczenia, wykorzystując przy tym narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej - dla łącznie 200 uczestników ( w tym 150 kobiet ), mieszkańców województwa lubuskiego, którzy poprzez udział w projekcie podwyższą swoje kompetencje i/lub kwalifikacje.

   

 


 


czytaj więcej »

KONKURS GRANTOWY WOJEWODY LUBUSKIEGO - 2021 R.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu grantowego Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 33 700 PLN, na realizację ww. zadania publicznego. Całkowita wartość realizacji zadania to kwota 42 125 PLN.

Zadanie wpisane jest w Priorytet 2. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.

W ramach otrzymanego dofinansowania i wkładu własnego zadanie zrealizujemy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zadanie będzie wdrażane w obrębie dwóch nieruchomościach Stowarzyszenia, tj. :

  • Centrum Wychodzenia z Bezdomności, ul. Słoneczna 62a w Gorzowie Wlkp. - w zakresach: dalszego utrzymania kwarantanny utworzonej w kwietniu 2020 r. przy schronisku i noclegowni, w pomieszczeniach pierwotnie wykorzystywanych na ogrzewalnię, która funkcjonowała w sezonach zimowych oraz utworzenia izolatorium,
  • w schronisku dla bezdomnych mieszczącym się w Ośrodku Kolonijnym, Sportowo-Wychowawczym w Długiem, gm. Strzelce Krajeńskie ul. Turystyczna 14 w zakresie utworzenia kwarantanny.

Z utworzonych miejsc kwarantanny i izolacji, w związku z panującym stanem epidemiologicznym związanym z COVID-19, będą obowiązkowo korzystać osoby bezdomne przed przyjęciem ich do schroniska jak i osoby aktualnie przebywające w schroniskach i noclegowni w sytuacjach nakazanych przez służby medyczne.

Powyższe działania są celem głównym tego zadania publicznego.

W minionym okresie pandemicznym COVID-19, od momentu utworzenia kwarantanny w kwietniu 2020 roku do końca kwietna 2021 roku z kwarantanny w Centrum Wychodzenia z Bezdomności skorzystało ponad 240 osób, co obrazuje skalę potrzeb również dla aktualnego przedsięwzięcia.

Kwarantanna w Długiem będzie dostępna również dla osób powracających do kraju z zagranicy lub wymagających odosobnienia z przyczyn społecznych i zdrowotnych.

W obu placówkach tj. w Gorzowie Wlkp. i w Długiem zapewniamy przebywającym na kwarantannach i w izolatorium należyte zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą i medyczną.

Wszystkie działania związane z realizacją tego zadania publicznego są prowadzone we współpracy z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminą Strzelce Krajeńskie – w oparciu o zawarte porozumienia o współpracy.

 

Gorzów Wielkopolski., dnia 02 lipca 2021 roku.czytaj więcej »

Rozwój usług Społecznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., powiatu strzelecko-drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego

 

„ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP., POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO I POWIATU GORZOWSKIEGO”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

„Rozwój usług Społecznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., powiatu strzelecko-drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego” to projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski.

Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2021r., jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie na terenie Gorzowa Wlkp. i gm. Strzelce Kraj. m. Długie: 2 Klubów Seniora dla 60 osób oraz mieszkań chronionych treningowych i wspieranych dla 32 osób.

Wsparcie projektem przyczyni się do rozwoju i zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych zindywidualizowanymi usługami społecznymi. 


 


czytaj więcej »


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0