Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie
Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015 Data dodania: 2015-02-03

OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU:

- dokonuja wstępnej oceny uprawnień osoby zgłaszającej do statusu osoby pokrzywdzonej / członka rodziny takiej osoby

- udzielają informacji nt. praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, procedurach pomocy, instytucjach / urzędach wsparcia, działaniu organów ścigania

- przekierowują do  form pomocy:

- pomoc prawna

- psycholog

- przydział asystenta

- przekierowanie do miejsc schronienia i całodobowego wyżywienia

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej;

- paczki żywnościowe i bony obiadowe;

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości  i higieny osobistej. 

1) Osoby pierwszego kontaktu w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym i Obywatelskim  przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp.

poniedziałek- piątek  godz. 8.00-18.00

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95/7225440; mail: roszio@bratkrystyn.pl

Asystenci osoby pokrzywdzonej :

Pokój  5  ul. Słoneczna 63 , 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95/7225440

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 2/ Osoba pierwszego kontaktu nr 4 w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Wlkp.:

poniedziałek 13.00 – 17.00

wtorek 12.00 – 16.00

środa 14.30 – 18.30

czwartek 12.00 – 16.00

piątek 10.00 – 13.00

3/ Osoba pierwszego kontaktu nr 3 w 5 gminach i w miejscu schronienia w Długim zawsze w godz. 9.00-12.00 równolegle  z dyżurem prawnika w poniższych terminach:

Bogdaniec  GOPS ul. Leśna 11 tel. 95/7510061; mail gopsbogdaniec@wp.pl 

(styczeń  13, 27; luty 10, 24; marzec 10, 24; kwiecień  14, 21; maj  5, 19; czerwiec  9, 23;  lipiec 7, 14; sierpień 11, 25; wrzesień 8, 22; październik 6, 20; listopad  3, 17; grudzień 8, 15)

Deszczno  OPS ul. Strażacka 5 tel. 95/7287673;  mail: ops.deszczno1@wp.pl

(styczeń 14, 20, 28; luty 11, 16, 25; marzec 2, 9, 23; kwiecień  13, 20, 27; maj  4, 11, 18; czerwiec  1, 8, 22;  lipiec 6, 13, 20; sierpień 10, 17, 24; wrzesień 7, 14, 21; październik 5, 12, 19; listopad  2, 9, 16; grudzień 3, 7, 14)

Kłodawa  OPS ul. Gorzowska 40 tel.95/7310046; mail:opsklodawa@wp.pl

(styczeń  16, 30; luty 13, 27; marzec 13, 27; kwiecień  17, 24; maj  8, 22; czerwiec  12, 26;  lipiec 10, 17; sierpień 14, 28; wrzesień 11, 25; październik 9, 23; listopad  6, 20; grudzień 11, 18)

Lubiszyn  GOPS pl. Jedności Robotniczej 1 tel. 95/7205568; mail: opslubiszyn@wp.pl

styczeń  12, 19, 26; luty 2, 9, 23; marzec 2, 9, 23; kwiecień  13, 20, 27; maj  4, 11, 18; czerwiec  1, 8, 22;  lipiec 6, 13, 20; sierpień 10, 17, 24; wrzesień 7, 14, 21; październik 5, 12, 19; listopad  2, 9, 16; grudzień 3, 7, 14

Santok  GOPS ul. Gorzowska 19 tel. 95/7205568; mail:ops@santok.pl

(styczeń  15, 29; luty 12, 26; marzec 12, 26; kwiecień  7, 21; maj  8, 22; czerwiec  11, 25;  lipiec 9, 16; sierpień 13, 27; wrzesień 10, 24; październik 8, 22; listopad  5, 19; grudzień 10, 17)

- Schronisko dla bezdomnych w Długim ul. Turystyczna 14, 66-500 Strzelce Krajeńskie; na tel. zamówienie pod nr 95/7225440)

POMOC PRAWNA

1) w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym i Obywatelskim  przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp.

Poniedziałek 16.00 – 18.00

Wtorek 16.00 – 18.00

Środa 16.00 – 18.00

Czwartek 16.00 – 18.00

Piątek 16.00 – 18.00

Sobota 10.00 – 12.00

Zapisy: poniedziałek - piątek 8.00-18.00-

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95/7225440

 2/  w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Wlkp.

Poniedziałek 15.00 – 17.00

Zapisy u osoby pierwszego kontaktu:

 poniedziałek 13.00 – 17.00

wtorek 12.00 – 16.00

środa 14.30 – 18.30

czwartek 12.00 – 16.00

piątek 10.00 – 14.00

w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Wlkp., tel. 95/7298532

3/ Pomoc  prawna w Gminach (zawsze w godz. 9.00-12.00; zapisy do prawnika poprzez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej):

Bogdaniec  GOPS ul. Leśna 11 tel. 95/7510061; mail gopsbogdaniec@wp.pl 

(styczeń  13, 27; luty 10, 24; marzec 10, 24; kwiecień  14, 21; maj  5, 19; czerwiec  9, 23;  lipiec 7, 14; sierpień 11, 25; wrzesień 8, 22; październik 6, 20; listopad  3, 17; grudzień 8, 15)

Deszczno  OPS ul. Strażacka 5 tel. 95/7287673;  mail: ops.deszczno1@wp.pl

(styczeń 14, 20, 28; luty 11, 16, 25; marzec 2, 9, 23; kwiecień  13, 20, 27; maj  4, 11, 18; czerwiec  1, 8, 22;  lipiec 6, 13, 20; sierpień 10, 17, 24; wrzesień 7, 14, 21; październik 5, 12, 19; listopad  2, 9, 16; grudzień 3, 7, 14)

Kłodawa  OPS ul. Gorzowska 40 tel.95/7310046; mail:opsklodawa@wp.pl

(styczeń  16, 30; luty 13, 27; marzec 13, 27; kwiecień  17, 24; maj  8, 22; czerwiec  12, 26;  lipiec 10, 17; sierpień 14, 28; wrzesień 11, 25; październik 9, 23; listopad  6, 20; grudzień 11, 18)

Lubiszyn  GOPS pl. Jedności Robotniczej 1 tel. 95/7205568; mail: opslubiszyn@wp.pl

styczeń  12, 19, 26; luty 2, 9, 23; marzec 2, 9, 23; kwiecień  13, 20, 27; maj  4, 11, 18; czerwiec  1, 8, 22;  lipiec 6, 13, 20; sierpień 10, 17, 24; wrzesień 7, 14, 21; październik 5, 12, 19; listopad  2, 9, 16; grudzień 3, 7, 14

Santok  GOPS ul. Gorzowska 19 tel. 95/7205568; mail:ops@santok.pl

(styczeń  15, 29; luty 12, 26; marzec 12, 26; kwiecień  7, 21; maj  8, 22; czerwiec  11, 25;  lipiec 9, 16; sierpień 13, 27; wrzesień 10, 24; październik 8, 22; listopad  5, 19; grudzień 10, 17)

 PSYCHOLOG

1/ w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym i Obywatelskim  przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp. – 10 godz. tygodniowo/ 520 godz. ogółem

Poniedziałek 16.00 – 19.00

Czwartek 16.00 – 19.00

Piątek 16.00 – 18.00

Sobota 10.00 – 12.00

 2/ Dyżury psychologa w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Wlkp. –

Środa 15.30 – 18.30

Zapisy: poniedziałek 13.00 – 17.00

wtorek 12.00 – 16.00

środa 14.30 – 18.30

czwartek 12.00 – 16.00

piątek 10.00 – 13.00

w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego przy ul. Jagiełły 15 w Gorzowie Wlkp., tel. 95/7298532

Udzielanie schronienia i wyżywienia całodobowego kobietom i mężczyznom - przyjęcia od 8.00 – 22.00

Centrum Wychodzenia z Bezdomności

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 62a

Kierownik: Tel.95/7201840 (8.00-16.00)

Udzielanie schronienia i wyżywienia całodobowego  mężczyznom - przyjęcia od 8.00-22.00

Schronisko dla bezdomnych w Długim

ul. Turystyczna 14 , 66-500 Strzelce krajeńskie

Kierownik  kom. 608449705; Tel/fax:  95/7636888;

Wydawanie obiadów na podstawie bonów od poniedziałku do piątku  w godz. od 10.00-13.00 w piątek wydawanie suchego prowiantu na weekendy

Jadłodajnia dla ubogich ul. Chodkiewicza 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95/7201840; mail:  biuro@bratkrystyn.pl