Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie / 

ENERGIA ZE ŻRÓDEŁ ODNAWIALNYCH - DŁUGIE


INWESTYCJE DŁUGIE

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt pn. "Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla celów c.o. i c.w.u w Ośrodku Integracji Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób bezdomnych  w miejscowości Długie"

 

 wartość projektu - 2 674 370,55 zł.

 poziom dofinansowania  - 85%

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013