Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie /  / 

Projekty i Grantodawcy 2010
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
·       "Precz z biedą dzieci i młodzieży - im lepsze jutro się należy" - program na Europejski Rok 2010 Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
·       „Człowiek wykluczony nie znaczy stracony” – program pomocy prawno – obywatelskiej dla osób i rodzin z obszaru ubóstwa i wykluczenia społecznego (FIO 2010)
Wojewoda Lubuski
·         „Azymut na Dobrobyt!” - program kompleksowego rozwiązywania problemów społeczno – ekonomicznych osób i rodzin z obszaru ubóstwa i wykluczenia społecznego
Zarząd Województwa Lubuskiego
·       "Bezdomni Niezłomni" - program wsparcia osób bezdomnych ze schronisk w Gorzowie i w  Długie
·       Wiosenne Biegi Przełajowe - Długie 2010
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
·         Dzieci wykluczone nie będą stracone!”- program kompleksowej pomocy wychowankom 13 świetlic z Gorzowa Wlkp. jako sposób przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
·         "Zachowaj trzeźwy umysł” - obóz profilaktyczno - formacyjny dla młodzieży
·         XIV Festyn „Trzeźwo, Zdrowo i Sportowo"
·         ”Wybieram Trzeźwość” - program kolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną
·         „W trzeźwości ku szczęśliwej przyszłości!” - kampania społeczna na rzecz dzieci i młodzieży
·         „Jesienne barwy przyjaźni i integracji” - program kulturalno – rekreacyjny integrujący dorosłe osoby niepełnosprawne
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
·         X Jubileuszowe Wiosenne Bieganie – zawody w biegach przełajowych
Gmina Przytoczna
·       „Dojrzewanie w trzeźwości” - kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie
·       Kolonie letnie pt. „Gniazdo orła białego. Damy i rycerze” z programem profilaktyki dla dzieci z Gminy Przytoczna
Gmina Międzyrzecz
·      IV Marsz Rodziny dla Trzeźwości
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
· „Od zniewolenia do wolności” czyli całoroczny program profilaktyki i rozwoju zainteresowań adresowany do dzieci i młodzieży wychowanków 13 świetlic na terenie Gorzowa Wlkp., uczestników kolonii letnich i obozu młodzieżowego
Senat RP
· „Letnia Szkoła Demokracji Obywatelskiej” - program edukacji społeczno-obywatelskiej dla studentów ze wschodu studiujących w Polsce
Lubuskie Kuratorium Oświaty
·       Kolonie letnie pt. "Gniazdo orła białego - damy i rycerze" dla dzieci z Gorzowa i powiatu gorzowskiego.
Fundacja Wspólna Droga
·       „Kromka chleba ze szczyptą nauki i kultury” – program zajęć edukacyjnych i dożywiania w świetlicach
·       „Kromka chleba na wakacjach” – program zajęć kulturalnych i edukacyjnych i dożywiania podczas kolonii letnich
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich
·       Dofinansowanie działalności świetlic wiejskich Stowarzyszenia
Fundacja im. Stefana Batorego
·       Fundusz Kryzysowy na rzecz świetlic i jadłodajni dla ubogich
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
·       Dożywianie najuboższych mieszkańców Gorzowa Wlkp.
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
·       Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Kolonijno – Sportowego w Długiem (V etap)