Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie /  / 

REGIONALNY OŚRODEK SPOŁECZNO - ZAWODOWY I OBYWATELSKI

 

Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO)
 (wejście od strony postoju taksówek)
ul. Słoneczna 63
66 – 400 Gorzów Wlkp.
tel. 95/7225 440
fax 95/7201 475
e-mail: biuro@bratkrystyn.pl
 
Ośrodek oferuje następujące bezpłatne usługi od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 w następujących dziedzinach:
  • pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych, sądowych i obywatelskich (w tym reprezentowanie petentów w tych instytucjach);
  • pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych (pozwów, podań, próśb, odwołań, cv, listów motywacyjnych, itd);
  • porady prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, lokalowego i pracy;
  • udzielanie informacji o różnych formach i instytucjach pomocy społecznej i innych zaufania publicznego, o telefonach i adresach;
  • wsparcie psychologiczne oraz terapia osób uzależnionych i ich rodzin;
  • poradnictwo rodzinne;
  • pomoc rzeczowo - żywnościowa (skierowania do Działu Pomocy Rzeczowo - Żywnościowej).
   Równocześnie w tych samych godzinach działa Lubuska Infolinia Obywatelska nr 0800 215 400 (bezpłatna z telefonów stacjonarnych i sieci Orange).
    Czynny jest nasz Lubuski Portal Obywatelski www.obywatel.bratkrystyn.pl jako źródło informacji obywatelskiej.
 
Pracownicy i współpracownicy ROSZiO to:
°         Kierownik urzęduje w dni powszednie w godz. od 8.00 do 16.00
°         Doradcy urzędowo – obywatelskich i socjalnych – 3 osoby (urzędują w ROSZiO i Infolinii w dni powszednie od 8.00 – 18.00); rzecznictwo interesów petentów w urzędach i instytucjach (w dni powszednie od 10.00 – 14.00)
°         Prawnikporady ustne (wtorki 11.00 – 13.00); w ciągu tygodnia poradami zajmują się doradcy po konsultacjach z prawnikami
°         wolontariusze: terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, doradca rodzinny (telefoniczne umawianie na spotkania)