Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie / 

Sprawozdanie za rok 2017
  • Wprowadzenie do sprawozdania

files/news/Sprawozdanie%202017/wprowadzenie%20do%20sprawozdania.pdf

  • Bilans

files/news/Sprawozdanie%202017/bilans.pdf

  • Rachunek zysków i strat

files/news/Sprawozdanie%202017/rachunek%20zysk%C3%B3w%20i%20strat.pdf

  • Informacje dodatkowe

files/news/Sprawozdanie%202017/dodatkowe%20informacje%20i%20obja%C3%85_nienia.pdf

  • Sprawozdanie merytoryczne

files/news/Sprawozdanie%202017/roczne%20spr%20merytoryczne.pdf

 

 


Sprawozdanie za rok 2016

 


Sprawozdanie za rok 2015

 


Sprawozdanie za rok 2014

 


Sprawozdanie za rok 2013

 


Sprawozdania za 2012 rok


Sprawozdania za 2011 rok


Sprawozdania 2010


Sprawozdanie 2009