Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home/bratkrystyn/ftp/index.php on line 39

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 22

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 25

Warning: in_array() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 27
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim »
Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie / 

Projekty 2016

Ministerstwo Sprawiedliwości

¾    Program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

¾    Nie jesteś sam! – program pomocy postpenitencjarnej oraz członkom ich rodzin

 Miasto Gorzów Wlkp.

¾    Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym cz. I i cz. II

¾    Świetlica Stokrotka

¾    Świetlica Jedyna

¾    Świetlica Metalowiec

¾    Program rocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicach

¾    Aktywni na start! -  program rocznej pracy z podopiecznymi Stowarzyszenia

¾    Kampania społeczna „Trzeźwość Rodziny Naszą Wspólna Sprawą”

¾    Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży

¾    Uwierz w siebie! – zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią

¾    Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

¾    Aktywność to zdrowie

 Marszałek Lubuski

¾    XVI Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2016 - Długie

¾    Aktywni i radośni  w jesieni życia – program aktywizacji seniorów ( ROPS)

¾    Centrum Integracji Społecznej

¾    Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży

¾    Zmiana sposobu użytkowania piwnic na świetlice edukacyjne i pomieszczenia pobytu dziennego dla bezdomnych i niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych ( ROPS / PFRON)

 Gmina Strzelce Krajeńskie

¾    XVI Wiosenne Biegi Przełajowe  im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2016 - Długie

 Kuratorium Lubuskie

¾    Kolonie

¾    Półkolonie

¾    Obóz młodzieżowy

 LRPO

¾    Projekt partnerski z   Profi Biznes Group Szczecin i GCPR: Ekonomia społeczna z sukcesem

 Fundusze EOG

¾    Sio starości!  - Samodzielność, Integracja, Aktywnośc Seniorów


Projekty i Grantodawcy 2015

Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom
 • Zacznij od nowa! – program pomocy postpenitencjarnej oraz członkom ich rodzin

Miasto Gorzów Wlkp.

 • VII Konkurs Teatralny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Zdrowa rodzina wszystko przetrzyma” w ramach XIII Miejskiej Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej „Obudź się! 2015”
 •  Konkurs Prorodzinny pod hasłem „Zdrowa Rodzina” w ramach XIII Miejskiej Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej „Obudź się! 2015”Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
 • Centrum Wychodzenia z Bezdomności w Gorzowie Wkp.
 • Świetlica Jedyna
 • Świetlica Metalowiec
 • Wakacyjna szkoła profilaktyki – kolonie dla dzieci z Gorzowa
 • Nakręceni na zdrowie – profilaktyka antynarkotykowa w świetlicach
 • Zanim spróbujesz – profilaktyka antyalkoholowa w świetlicach
 • Świetlica Stokrotka

Marszałek Lubuski

 • Wiosenne Bieganie
 • Letnia szkoła profilaktyki – kolonie dla lubuskich dzieci i młodzieży
 • Od bezdomności do aktywności i samodzielności - czyli program działań osłonowych i aktywizujących dla bezdomnych zamieszkujących schronisko w m. Długie gm. Strzelce Krajeńskie
 • Roboty w zakresie likwidacji barier architektonicznych pawilonu nr 4 w Ośrodku w m. Długi
 • Dwumodułowy projekt pt.  „Godnośc, Samodzielność, Integracja”; Moduł 1 - poradnictwo psychologiczne i urzędowo –  obywatelskie dla osób niepełnosprawnych; Moduł 2 – IV  Jesienne Spotkania Osób Niepełnosprawnych (ROPS / PFRON)

Gmina Strzelce Krajeńskie

 • Wiosenne Bieganie

Kuratorium Lubuskie

 •  Kolonie dla dzieci ze świetlic
 • Półkolonie letnie w świetlicach Stowarzyszenia
 • Obóz młodzieżowy

Fundacja Ad Rem

 • Festyn Rodzinny

Wojewoda Lubuski

 • Aktywni w drodze ku samodzielności – tworzenie grup wsparcia dla klientów pomocy społecznej

Fundusze EOG / Fundacja Stefana Batorego

 • Sio starości!  - Samodzielność, Integracja, Aktywnośc Seniorów

PROJEKTY 2014
PROJEKTY i GRANTODAWCY 2014
Miasto Gorzów Wlkp.
o   Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym (15.000 zł)
o   Działalność opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyczna Świetlicy „Jedyna” (35.000 zł)
o   Działalność opiekuńczo – wychowawcza Świetlicy „Stokrotka” (21.280 zł)
o   Razem możemy więcej!- całoroczne zajęcia profilaktyki w świetlicach (6.800 zł)
o   Spełniamy marzenia – program rocznej pracy placówek wsparcia (7.000 zł)
o   Letnia Szkoła Profilaktyki podczas kolonii (35.000 zł)
o   Moje życie - moją decyzją – zajęcia profilaktyki antynarkotykowej w świetlicach (17.415 zł)
Wojewoda Lubuski
o   Aktywni i radośni w jesieni życia – program zajęć dla seniorów (4.100 zł)
Marszałek Lubuski / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
XIV Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri (2.000 zł)
Od bezdomności do godności i aktywności - działania osłonowe i aktywizujące schroniska w Długiem (4.000 zł)
Ministerstwo Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)
Program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom (608.170 zł)
Nigdy więcej! – program pomocy postpenitencjarnej oraz członkom ich rodzin (63.000 zł)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Centrum Wychodzenia z Bezdomności – III etap modernizacji oraz działania pomocowe, osłonowe i profilaktyczno – aktywizujące w drodze do samodzielności osób bezdomnych (275.000 zł)
Lubuski Regionalny Program Operacyjny (Działanie 3.2)
Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla celów c.o. i c.w.u. w Ośrodku Integracji społecznej dla dzieci, młodzieży i osób bezdomnych w m. Długie (2.273.214,96 zł)
Gmina Strzelce Krajeńskie
XIV Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri (1.365 zł)
 

PROJEKTY 2013

Stowarzyszenie realizuje w 2013 roku następujące projekty:

Projekty 2013
Ministerstwo Sprawiedliwości
°         „Parasol” - program kompleksowej pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom skierowany
°         Program pomocy osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
°       Program „Bezdomność 2013” – modernizacja Centrum Wychodzenia z Bezdomności i działania osłonowo - aktywizujące
°       „Cztery pory roku w jesieni życia” – program dla seniorów (ASOS 2013)
°       „Świetlica – Praca – Staż” – program aktywizacji dzieci i młodzieży ze świetlicy Szczęśliwa Dwunastka
Wojewoda Lubuski
°       Program „Bezdomność” w Schronisku w Długiem
°       Partnerstwo z SRWP – Punkt Wsparcia Obywatelskiego i ROSZiO
Marszałek Lubuski
°          „Pokonać biedę” czyli III modułowy program wsparcia Lubuszan
°         Modernizacja Centrum wychodzenia z bezdomności – ogrzewalnia i noclegownia dla bezdomnych niepełnosprawnych
°         II – modułowy projekt pt. „Razem od bezradności do samodzielności i aktywności” dla osób niepełnosprawnych; Moduł I - poradnictwo specjalistyczne psychospołeczne i obywatelsko -  prawno – urzędowe; Moduł II – Drugie Jesienne Spotkania Rekreacyjno - Kulturalno - Integracyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej
°         Kampania Społeczna „Rodzina Naszą Wspólną Sprawą”
Miasto Gorzów Wlkp.
°         Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
°         Program opiekuńczo – wychowawczy dla 9 świetlic
°         Obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży
°         „Twardzi jak metal” – zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Hotelu Metalowiec
°         Kampania Społeczna „Rodzina Naszą Wspólną Sprawą”
°         „Sięgamy gwiazd” – całoroczne zajęcia profilaktyczne w świetlicach
°         „Nie damy się …! – kolonie letnie dla dzieci
Miasto Gorzów Wlkp.
°         Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
°         Program opiekuńczo – wychowawczy dla 9 świetlic
°         Obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży
°         „Twardzi jak metal” – zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Hotelu Metalowiec
°         Kampania Społeczna „Rodzina Naszą Wspólną Sprawą”
°         „Sięgamy gwiazd” – całoroczne zajęcia profilaktyczne w świetlicach
°         „Nie damy się …! – kolonie letnie dla dzieci
FOP Mały Grant Szwajcarski – partnerstwo ze Stowarzyszeniem Równi Wobec Prawa
°         Obywatel to brzmi dumnie! - program pomocy i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru G6
Fundacja Wspólna Droga
°         „Kromka chleba ze szczyptą kultury” - program rocznej pracy 13 świetlic
Fundacja Tesco
°         Program talentów Świetlicy Szczęśliwa Dwunastka
°         Programu Dożywiania „Zdrowo Jeść, by Rosnąc w Siłę”
Kuratorium Lubuskie
°         Kolonie letnie dla 300 dzieci z województwa lubuskiego w Ośrodku Długie
°         Półkolonie dla dzieci ze świetlic
°         Obóz młodzieżowy
°         Kolonie dla dzieci ze świetlic
 

Projekty 2012
Ministerstwo Sportu i Turystyki
·         Rozbudowa bazy sportowej Ośrodka w Długiem (VI etap)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
·         Program działań osłonowo – wspierających dla mężczyzn i kobiet bezdomnych - Bezdomność 2012
Marszałek Lubuski
·         XII Wiosenne Bieganie – Długie 2012
·         Kompleksowa pomoc dla dzieci i dorosłych: Świetlice, Noclegownie i ROSZiO
·         Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.
·         Konferencja „Naprotechnologia. Zdrowie Prokreacyjne”
Wojewoda Lubuski
·          „Nie Jesteś Sam” – program wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
·         Program dla osób uzależnionych „Być czy pić?”
·         Program profilaktyki antynarkotykowej dla świetlic „Dziękuję – nie biorę" Abstynencja seksualna najskuteczniejsza forma profilaktyki HIV / AIDS - program profilaktyki dla gimnazjów
Miasto Gorzów Wlkp.
·         Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
·         Program opiekuńczo – wychowawczy dla 13 świetlic
·         „Alternatywa dla młodzieży” - program obozu z profilaktyką antynarkotykową
·         Program kolonii z profilaktyką antyalkoholową
·         Program kolonii letnich „Będę żyć inaczej!” z profilaktyką antyalkoholową
·         Program półkolonii z profilaktyką antynarkotykową
Grant Szwajcarski
·         Partnerski projekt „Ja - Obywatel”
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
·         XII Wiosenne Bieganie
Kuratorium Lubuskie
·         Kolonie – dzieci lubuskich
·         Obóz młodzieżowy
·         Półkolonie - dofinansowanie
Fundacja Wspólna Droga
·         „Kromka chleba z relaksem i kulturą” 

PROJEKTY 2011
·         Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rozbudowa zaplecza sportowego Ośrodka sportowo – Wypoczynkowego w Długiem – V etap
·         Wojewoda Lubuski
ROSZiO dla Gorzowa i gmin ościennych
Druga szansa dla świetlicy Metalowiec - program profilaktyczny dla wychowanków świetlicy
Jestem świadomy – nie biorę – program profilaktyczny dla dzieci na koloniach
Program profilaktyki antynarkotykowej dla świetlic Stowarzyszenia
Abstynencja seksualna najskuteczniejszą formą profilaktyki HIV / AIDS – program profilaktyki dla gimnazjów
·         Miasto Gorzów Wlkp.
Szansa dla Metalowca – program zajęć dla dzieci ze świetlicy
Kampania społeczna „Dzieci i młodzież nadzieją Gorzowa”
Zajęcia świetlicowe profilaktyki narkotykowej
Abstynent to właśnie ja – program kolonii letnich
Kształtujemy swoja przyszłość – program dla 10 świetlic
Wygrałem – nie biorę – program obozu dla młodzieży
Moja przyszłość - program dla 3 świetlic
Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
·         Marszałek Lubuski
XI Wiosenne Bieganie
Razem raźniej i weselej – spotkania WTZ- ów woj. lubuskiego
Razem do samodzielności – poradnictwo dla niepełnosprawnych
Program opiekuńczo – wychowawczy dla 13 świetlic
·         Kuratorium Lubuskie
Półkolonie dla wychowanków świetlic
Obóz młodzieżowy
Kolonie dla dzieci lubuskich
·         Gmina Przytoczna
Punkt Konsultacyjny w Rokitnie
·         Burmistrz Strzelec Krajeńskich
XI Wiosenne Bieganie
·         Fundacja Wspólna Droga
Kromka chleba szansa na godne życie

PROJEKTY 2010
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
·       "Precz z biedą dzieci i młodzieży - im lepsze jutro się należy" - program na Europejski Rok 2010 Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
·       „Człowiek wykluczony nie znaczy stracony” – program pomocy prawno – obywatelskiej dla osób i rodzin z obszaru ubóstwa i wykluczenia społecznego (FIO 2010)
Wojewoda Lubuski
·         „Azymut na Dobrobyt!” - program kompleksowego rozwiązywania problemów społeczno – ekonomicznych osób i rodzin z obszaru ubóstwa i wykluczenia społecznego
Zarząd Województwa Lubuskiego
·       "Bezdomni Niezłomni" - program wsparcia osób bezdomnych ze schronisk w Gorzowie i w  Długie
·       Wiosenne Biegi Przełajowe - Długie 2010
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
·         Dzieci wykluczone nie będą stracone!”- program kompleksowej pomocy wychowankom 13 świetlic z Gorzowa Wlkp. jako sposób przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
·         "Zachowaj trzeźwy umysł” - obóz profilaktyczno - formacyjny dla młodzieży
·         XIV Festyn „Trzeźwo, Zdrowo i Sportowo"
·         ”Wybieram Trzeźwość” - program kolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną
·         „W trzeźwości ku szczęśliwej przyszłości!” - kampania społeczna na rzecz dzieci i młodzieży
·         „Jesienne barwy przyjaźni i integracji” - program kulturalno – rekreacyjny integrujący dorosłe osoby niepełnosprawne
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
·         X Jubileuszowe Wiosenne Bieganie – zawody w biegach przełajowych
Gmina Przytoczna
·       „Dojrzewanie w trzeźwości” - kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie
·       Kolonie letnie pt. „Gniazdo orła białego. Damy i rycerze” z programem profilaktyki dla dzieci z Gminy Przytoczna
Gmina Międzyrzecz
·      IV Marsz Rodziny dla Trzeźwości
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
· „Od zniewolenia do wolności” czyli całoroczny program profilaktyki i rozwoju zainteresowań adresowany do dzieci i młodzieży wychowanków 13 świetlic na terenie Gorzowa Wlkp., uczestników kolonii letnich i obozu młodzieżowego
Senat RP
· „Letnia Szkoła Demokracji Obywatelskiej” - program edukacji społeczno-obywatelskiej dla studentów ze wschodu studiujących w Polsce
Lubuskie Kuratorium Oświaty
·       Kolonie letnie pt. "Gniazdo orła białego - damy i rycerze" dla dzieci z Gorzowa i powiatu gorzowskiego.
Fundacja Wspólna Droga
·       „Kromka chleba ze szczyptą nauki i kultury” – program zajęć edukacyjnych i dożywiania w świetlicach
·       „Kromka chleba na wakacjach” – program zajęć kulturalnych i edukacyjnych i dożywiania podczas kolonii letnich
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich
·       Dofinansowanie działalności świetlic wiejskich Stowarzyszenia
Fundacja im. Stefana Batorego
·       Fundusz Kryzysowy na rzecz świetlic i jadłodajni dla ubogich
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
·       Dożywianie najuboższych mieszkańców Gorzowa Wlkp.
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
·       Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Kolonijno – Sportowego w Długiem (V etap)

PROJEKTY 2009
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
·      „Razem raźniej i weselej” cykl spotkań rekreacyjno - edukacyjno - integracyjnych osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
·      „Gorzów 2009 - Rodziną Silny” - Wielka Kampania na rzecz umacniania rodziny w Roku Rodziny
·      „Nad Wartą – Warto!”- program kompleksowej pomocy wychowankom 13 świetlic z Gorzowa Wlkp. jako sposób przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
·      Program profilaktyki antynarkotykowej „Pierwsza próba – twoja zguba” adresowany do dzieci i młodzieży ze świetlic w Gorzowie Wlkp.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
·      „Jeśli nie chcesz swojej zguby – nie podejmuj ” czyli całoroczny program profilaktyki i rozwoju zainteresowań adresowany do dzieci i młodzieży wychowanków 13 świetlic na terenie Gorzowa Wlkp.
Zarząd Województwa Lubuskiego
·      Program kompleksowej pomocy wychowankom 16 świetlic z terenu woj. lubuskiego „Nad Wartą – Warto!”- jako sposób przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
·      „IX Wiosenne Bieganie – Długie 2009” czyli zawody w biegach przełajowych na terenie Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wypoczynkowego w m. Długie, gm. Strzelce Krajeńskie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
·      Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – KIS w Długiem.
Gmina Przytoczna
·      „Dojrzewanie w trzeźwości” – kompleksowa pomoc Osobom Uzależnionym i ich rodzinom w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie
Fundacja Wspólna Droga
·      „Kromka chleba dla Orzełków z Gorzowa” – program zajęć edukacyjnych i dożywiania w świetlicach
Lubuski Urząd Wojewódzki
·      „Dziecko wykluczone nie znaczy stracone” – dofinansowanie kosztów stałych i materiałów dydaktycznych wychowanków 16 świetlic Stowarzyszenia im. Brata Krystyna z terenu woj. lubuskiego
·      Program profilaktyki pt. „Młodzież znad Warty – wiele warta”; Moduł II: „HIV i AIDS – wystarczy jedna chwila” kształtujący postawę abstynencji seksualnej wśród młodzieży
·      Program profilaktyki pt. „Młodzież znad Warty – wiele warta” kształtujący postawę abstynencji narkotykowej wśród młodzieży; Moduł III: „Dopalacze nas nie wypaczą”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizacji Chrześcijańskich
·      Działalność edukacyjno – wychowawczo-profilaktyczna i kulturalna świetlic wiejskich w Lubiechni Wielkiej, w Deszcznie i w Łagodzinie
Gminy: Dąbie, Sulęcin, Słubice, Świdnica, Krosno Odrzańskie, Sulęcin, Przytoczna, Siedlisko, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
·      III Marsz Rodziny dla Trzeźwości


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0